Aplikace Picture Manager

Pomocí aplikace Microsoft Picture Manager můžete spravovat, upravovat, sdílet a zobrazovat obrázky z místa, ve kterém je v daném počítači uchováváte. Funkce Vyhledat obrázky poskytuje účinné vyhledávání obrázků a po jejich nalezení je můžete v případě potřeby pomocí aplikace Picture Manager opravit. Pomocí nástrojů pro úpravu obrázků můžete obrázky oříznout, roztáhnout nebo zkopírovat a vložit. Aplikace Picture Manager usnadňuje sdílení obrázků: obrázky můžete odesílat v e-mailových zprávách nebo vytvořit knihovnu obrázků služby SharePoint v podnikovém intranetu.

Co chcete udělat?


Začátek stránky Začátek stránky

Spuštění aplikace Picture Manager z nabídky Start

Aplikace Microsoft Picture Manager se instaluje se všemi systémy Office a lze ji použít u jednotlivých obrázků. Aplikaci Picture Manager spustíte podle následujících pokynů.

 1. V nabídce Start vyberte příkaz Programy nebo Všechny programy.
 2. Otevřete složku Microsoft Office.
 3. Otevřete složku Nástroje systému Microsoft Office.
 4. Klikněte na položku Microsoft Picture Manager.

Spuštění aplikace Picture Manager z obrázku

Podle následujících pokynů spustíte aplikaci Picture Manager z obrázku v počítači.

 1. V počítači vyhledejte obrázek, se kterým chcete pracovat.
 2. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši.
 3. V nabídce vyberte příkaz Otevřít v programu a klikněte na položku Microsoft Picture Manager.

Začátek stránky Začátek stránky

Správa obrázků

Namísto přecházení mezi umístěními a dlouhými seznamy složek můžete přidat zástupce pro umístění, ve kterých jsou obrázky uloženy. Aplikace Picture Manager nevyžaduje vytváření nových kategorií nebo import obrázků. Po přidání zástupce můžete s obrázky z daného umístění pracovat stejně jako v systému souborů.

Vytváření zástupců pro obrázky

Můžete vytvořit zástupce pro složku, která obsahuje obrázky, nebo pro jednotlivé obrázky.

Vytvoření zástupce pro složku

 1. Vyhledejte složku obsahující obrázky.
 2. Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Vytvořit zástupce.
 3. Přetáhněte zástupce na plochu.

Vytvoření zástupce pro obrázek

 1. V počítači vyhledejte obrázek.
 2. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Vytvořit zástupce.
 3. Přetáhněte zástupce na plochu.
 4. Klikněte na zástupce pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Otevřít v programu a klikněte na položku Microsoft Picture Manager.

Začátek stránky Začátek stránky

Úprava obrázků

Pomocí nabídky Obrázek můžete změnit vzhled obrázků úpravou následujících možností:

 • Jas a kontrast
 • Barva
 • Oříznout
 • Otočit a překlopit
 • Odstranit červené oči
 • Změnit velikost
 • Komprimovat obrázek

Po dokončení úprav můžete změny uložit. Kliknutím na příkaz Uložit uložíte změny nebo pomocí příkazu Uložit jako vytvoříte nový obrázek, přičemž originál zůstane zachován.

Začátek stránky Začátek stránky