Aktivace nebo registrace aplikací v sadě Microsoft Office System

Platí pro:
Microsoft Office System

Chcete-li dále používat všechny funkce produktu, je třeba software aktivovat. Aktivace produktů společnosti Microsoft je technologie zaměřená proti softwarové kriminalitě, která má prověřit, zda je na softwarové produkty udělena právoplatná licence. Tato technologie je rychlá, jednoduchá a nenáročná a napomáhá chránit osobní údaje zákazníka. Funkce Aktivace produktů spočívá v ověření, zda již kód Product Key daného softwaru nezbytný pro instalaci produktu nebyl použit ve více počítačích, než umožňuje licence tohoto softwaru.

Údaje o aktivaci poskytnuté společnosti Microsoft jsou uloženy v bezpečném zařízení. Společnost Microsoft přísně dbá na ochranu osobních údajů a zabezpečení informací, které jsou jí poskytnuty v rámci procesu aktivace. Další informace o postupu společnosti Microsoft při ochraně osobních údajů získáte v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aktivaci a registraci sady Microsoft Office.

Nejnovější informace o aktivaci získáte na serveru společnosti Microsoft pro ochranu před sofwtarovou kriminalitou (v angličtině).

Registrace je zcela dobrovolná a nevyžaduje sdílení některých osobních informací. Registrací získáte přístup ke zvláštním nabídkám a oznámením.

Aktivace softwaru

Máte dvě možnosti, kdy software aktivovat:

 • Při prvním spuštění softwaru     Při prvním spuštění aplikace po nainstalování se spustí Průvodce aktivací.
 • Později     Chcete-li produkt aktivovat později, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Aktivovat produkt.

Pokud se rozhodnete produkt aktivovat, zobrazí se v Průvodci aktivací dvě možnosti, jak pokračovat:

 • Aktivace po Internetu    Průvodce aktivací automaticky kontaktuje licenční servery Microsoft prostřednictvím vašeho internetového připojení. Jediné informace, které je nutné zadat, jsou informace o vaší zemi. Jestliže používáte platný kód Product Key, u kterého nebyl překročen počet povolených instalací, je váš produkt okamžitě aktivován.

V případě aktivace přes Internet je váš kód Product ID (odvozený z kódu Product Key pro instalaci) odeslán společnosti Microsoft šifrovaným přenosem. Zpět do počítače je odeslána odpověď (ID potvrzení), kterou je produkt aktivován. Pokud zvolíte aktivaci produktu pomocí Internetu, ale nebudete připojeni, bude připojení provedeno pomocí průvodce.

 • Aktivace telefonem    Můžete zavolat do aktivačního centra a aktivovat svůj produkt telefonicky se zástupcem oddělení služeb zákazníkům. Aktivace telefonem by mohla trvat déle než aktivace po Internetu. Během telefonátu byste měli být u svého počítače a mít k dispozici kód Product Key svého softwaru. Telefonní čísla se liší podle licence a země. V kroku 2 Průvodce aktivací použijte číslo určené pro volání aktivačního centra společnosti Microsoft.
  1. V kroku 1 Průvodce aktivací vyberte zemi nebo oblast, ve které žijete a ve které budete produkt používat.

Po výběru země nebo oblasti se zobrazí nejméně jedno telefonní číslo.

 1. V Průvodci aktivací v kroku 2 se vás zástupce oddělení služeb zákazníkům aktivačního centra zeptá na ID instalace a další podstatné informace.
 2. Po ověření vašeho ID instalace v kroku 3 získáte potvrzovací kód, který zadáte do polí v dolní části obrazovky.

 Poznámka   Pro neslyšící či sluchově postižené uživatele jsou k dispozici služby textového telefonu (TT/TTY) společnosti Microsoft. Jste-li v USA připojeni pomocí modemu pro služby textového telefonu (TT/TTY), použijte telefonní číslo (800) 718 1599. V případě připojení pomocí modemu TT/TTY mimo území USA použijte číslo (716) 871 6859. Služba textového telefonu TT/TTY je k dispozici pouze v angličtině.

Registrace vašeho produktu

Po dokončení aktivace softwaru přes Internet můžete produkt zaregistrovat, což vám umožní získávat informace o aktualizacích produktu a zvláštních nabídkách přímo od společnosti Microsoft. Pokud jste zvolili telefonickou aktivaci, není možnost registrace k dispozici.

Můžete se také zaregistrovat později. Pokyny, jak registraci provést později, jsou uvedeny dále v části s často kladenými dotazy.

Registrace je zcela dobrovolná a vyžaduje od uživatele sdělení některých osobních údajů, například platné e-mailové adresy. Všechny informace vámi poskytnuté při registraci jsou uloženy bezpečně a odděleně od informací o aktivaci. Žádné údaje nejsou půjčeny ani prodány třetím stranám.

Registrací získáte přístup ke zvláštním nabídkám a oznámením.

Časté otázky

ZobrazitJak lze produkt aktivovat později?

Jestliže nechcete aktivovat svou kopii produktu při instalaci, můžete ji aktivovat později.

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Aktivovat produkt.

Pomocí tohoto průvodce budete postupovat podle jednotlivých kroků procesu aktivace prostřednictvím Internetu nebo telefonu.

Pokud máte s aktivací potíže, obraťte se na zástupce oddělení služeb zákazníkům na telefonním čísle, které je uvedeno v průvodci.

ZobrazitJak lze produkt zaregistrovat později?

ZobrazitZa jak dlouho je třeba aktivaci provést?

Software je možné bez aktivace spustit až 50krát.

ZobrazitV Průvodci aktivací se zobrazuje zpráva „Průvodce aktivací nemůže najít připojení k Internetu“

Další informace o tomto problému naleznete v článku 822519 databáze Microsoft Knowledge Base (v angličtině).

ZobrazitProč zde není uvedeno telefonní číslo, na které se má volat?

Software Microsoft se dodává a licencuje několika různými způsoby, včetně individuálních maloobchodních licencí, licencí OEM (Original Equipment Manufacturer) a hromadných licencí. Kontaktní čísla se liší podle licence a země. V kroku 2 Průvodce aktivací použijte číslo určené pro volání aktivačního centra společnosti Microsoft.

ZobrazitCo se stane, pokud software neaktivuji?

Než bude nutné software aktivovat, bude ho možné celkem 50krát spustit. Poté software přejde do režimu snížené funkčnosti. Nebude možné ukládat změny prováděné v dokumentech ani vytvářet nové dokumenty. Omezeny mohou být i další funkce. Úplnou funkčnost obnovíte po aktivaci softwaru.

Režim snížené funkčnosti nemá žádný vliv na existující soubory nebo dokumenty.

ZobrazitJe aktivace to stejné jako registrace?

Ne. Aktivace je povinná. Registrace je dobrovolná.

ZobrazitJak lze poznat, že je software aktivován?

Postup je následující:

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Aktivovat produkt.

Jestliže je software aktivován, bude vám doručena následující potvrzující zpráva:

Produkt již byl aktivován.

ZobrazitKde je možné zobrazit Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA)?

Postup je následující:

 • V nabídce Nápověda klepněte na příkaz O aplikaci a potom klepněte na možnost Zobrazit licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA).

Jestliže jste ještě software nenainstalovali, můžete si obsah smlouvy EULA pročíst online na adrese http://www.microsoft.com/office/eula.

ZobrazitKde je možné najít Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aktivaci/registraci?

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici online.

 
 
Platí pro:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003