Vyberte zemi či oblast pro účely fakturace:
Ověřte prosím, zda jste způsobilí se účastnit plánu jako vládní organizace. Bude nutné podepsat smlouvu a prokázat, že jste oprávněným zákazníkem. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli ověřit oprávněnost zákazníka a pozastavit poskytování služby neoprávněným zákazníkům.
Za vládní organizaci se obvykle považuje (a) jakákoli vládní agentura, úřad, divize, jednotka nebo jiná entita státní či místní správy; nebo (b) jakýkoli kraj, obvod, svaz, město, obec, statutární město, okres, oblast se zvláštním účelem nebo podobný správní celek stanovený zákony země zákazníka a nacházející se v jurisdikci a na území země zákazníka; nebo (c) jakákoli jiná entita v zemi zákazníka, která je dle zákonů země zákazníka oprávněna uzavírat státní kupní smlouvy. Podrobné informace o požadavcích na oprávněnost zákazníků pro vaši zemi
Exchange Online
(Plán 1)
Exchange Online
(Plán 2)
Office 365
Enterprise E1 (ceny pro státní správu)
Office 365
Enterprise E3 (ceny pro státní správu)
Cena je bez DPH.
{XChOnlineP1|price}
za uživatele měsíčně
{XChOnlineP2|price}
za uživatele měsíčně
{O365E1|price}
za uživatele měsíčně
{O365G3|price}
za uživatele měsíčně
Prvotřídní e-mailové služby:
Firemní e-mail,1 sdílené kalendáře, 50 GB úložného prostoru na uživatele a možnost využívat vlastní název domény.
{XChOnlineP1|hostedEmail} {XChOnlineP2|hostedEmail} {O365E1|hostedEmail} {O365G3|hostedEmail}
Ochrana před nevyžádanou poštou a malwarem:
Vynikající ochrana proti malwaru a filtrování nevyžádané pošty.
{XChOnlineP1|spamVirusProtection} {XChOnlineP2|spamVirusProtection} {O365E1|spamVirusProtection} {O365G3|spamVirusProtection}
Integrace služby Active Directory:
Správa pověření a oprávnění uživatelů. Jednotné přihlašování a synchronizace pomocí služby Active Directory.
{XChOnlineP1|activeDirIntegration} {XChOnlineP2|activeDirIntegration} {O365E1|activeDirIntegration} {O365G3|activeDirIntegration}
Telefonická podpora a podpora komunity:
Webová podpora na úrovni profesionálního IT oddělení a nepřetržitá telefonická podpora pro případ závažných problémů.
{XChOnlineP1|phoneSupport} {XChOnlineP2|phoneSupport} {O365E1|phoneSupport} {O365G3|phoneSupport}
Záruka 99,9% dostupnosti:
Díky finančně kryté smlouvě o úrovni služeb (SLA) se zárukou 99,9% dostupnosti služeb máte jistotu, že vás neohrozí žádné náhlé výpadky.
{XChOnlineP1|financiallyBacked} {XChOnlineP2|financiallyBacked} {O365E1|financiallyBacked} {O365G3|financiallyBacked}
Pokročilý e-mail:
Funkce pro archivaci nebo povinné uchovávání dokumentů a neomezený úložný prostor.
{XChOnlineP1|advancedEmail} {XChOnlineP2|advancedEmail} {O365E1|advancedEmail} {O365G3|advancedEmail}
Webové konference:
Můžete pořádat schůze na webu, kde budou účastníci moci komunikovat prostřednictvím videa ve vysokém rozlišení, sdílet obrazovky a zasílat rychlé zprávy.
{XChOnlineP1|webConf} {XChOnlineP2|webConf} {O365E1|webConf} {O365G3|webConf}
Ukládání a sdílení souborů:
OneDrive pro firmy poskytuje každému uživateli 1 TB osobního úložného prostoru, ke kterému jde přistupovat odkudkoliv a který se synchronizuje2 s jeho počítačem. Služba umožňuje snadno interně i externě sdílet soubory a určovat, kdo je může zobrazit a upravovat.
{XChOnlineP1|simpleFileSharing} {XChOnlineP2|simpleFileSharing} {O365E1|simpleFileSharing} {O365G3|simpleFileSharing}
Weby podnikového intranetu pro vaše týmy:
Weby služby SharePoint poskytují pracovní prostor pro jednotlivé týmy v organizaci, u kterého lze konfigurovat nastavení zabezpečení.
{XChOnlineP1|teamIntranet} {XChOnlineP2|teamIntranet} {O365E1|teamIntranet} {O365G3|teamIntranet}
Mobilní aplikace:
Dokumenty Wordu, Excelu a PowerPointu se dají otevírat, upravovat a prohlížet z iPadu, iPhonu, telefonu s Androidem a Windows Phone. Na většině zařízení můžete používat aplikace OneNote, OWA, Lync Mobile a SharePoint Newsfeed.3
{XChOnlineP1|officeMobile4iPhone} {XChOnlineP2|officeMobile4iPhone} {O365E1|officeMobile4iPhone} {O365G3|officeMobile4iPhone}
Aplikace Office:
Předplatné Office až pro 5 počítačů PC/Mac nebo tabletů s Windows na jednoho uživatele.
{XChOnlineP1|officeApps} {XChOnlineP2|officeApps} {O365E1|officeApps} {O365G3|officeApps}
Verze pro počítače:
Word Excel PowerPoint Outlook
Publisher Access Lync OneNote
Rozšířené funkce hlasové pošty:
Podpora hostované hlasové pošty doplněná o funkce automatického přepojení.
{XChOnlineP1|advancedVoice} {XChOnlineP2|advancedVoice} {O365E1|advancedVoice} {O365G3|advancedVoice}
Centrum služby eDiscovery:
Nástroje, které vám pomohou dodržovat předpisy, a možnost vyhledávat na webech SharePoint a v poštovních schránkách služby Exchange.
{XChOnlineP1|eDiscoveryCenter} {XChOnlineP2|eDiscoveryCenter} {O365E1|eDiscoveryCenter} {O365G3|eDiscoveryCenter}
Plány, které nezahrnují verze Office pro počítače, fungují s nejnovějšími verzemi Office, Office 2010, Office 2007 (s mírně omezenými funkcemi), Office 2011 pro počítače Mac a Office 2008 pro počítače Mac.
1 Uživatelé mohou k hostovanému e-mailu připojit následující verze Outlooku. Mohou tak používat klientskou aplikaci, kterou dobře znají: nejnovější verze aplikací Outlook, Outlook 2010, Outlook 2007 (s mírně omezenými funkcemi), Outlook 2011 pro počítače Mac a Outlook 2008 pro počítače Mac.
2 Synchronizační klient služby OneDrive pro firmy je k dispozici v rámci sady Office 2013 nebo předplatného služby Office 365, které zahrnuje aplikace systému Office 2013. Pokud systém Office 2013 nemáte, můžete si také synchronizačního klienta služby OneDrive pro firmy bezplatně stáhnout .
3 Tyto mobilní aplikace nevyžadují předplatné, ale mohou se na ně vztahovat jiné požadavky. Další informace.
4 Pouze klientské programy nebo funkce pro počítače s Windows. Nelze používat v různých zařízeních.

iPad a iPhone jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.