Stránka 1 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Tabulky HTML I: Základní pojmy

Tabulka HTML
Naučíte se vkládat a zpracovávat tabulky HTML pomocí aplikace Microsoft® Office FrontPage® 2003.

O tomto kurzu

Tento kurz zahrnuje:

  • Tři výukové lekce a tři praktické části,
  • krátký test na konci každé lekce; testy nejsou vyhodnocovány,
  • kartu Rychlá reference, kterou si můžete z kurzu vzít.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete ovládat následující činnosti:

  • vložení tabulky HTML,
  • porozumění struktuře tabulky HTML: řádky, sloupce a buňky,
  • provádění změn vlastností celé tabulky, jako jsou pozadí, ohraničení a odsazení obsahu,
  • provádění změn vlastností buněk tabulky, jako jsou pozadí, ohraničení a zarovnání.

Tabulky HTML patří mezi nejdůležitější prvky, které je potřeba pochopit při navrhování webových stránek.

Tento kurz vás seznámí se základními koncepty týkajícími se práce s tabulkami HTML: počínaje jejich vkládáním a konče změnou jejich struktury a vzhledu. Po dokončení tohoto kurzu doporučujeme přejít na pokročilý kurz Tabulky HTML II.

Chcete-li se dozvědět více informací o tomto kurzu, prostudujte si jeho přehled ve střední části stránky nebo obsah v levém sloupci.

Klepnutím na tlačítko Další spustíte první lekci kurzu.


Než začnete

Chcete-li porozumět pojmům v tomto kurzu, doporučujeme obeznámit se s následujícími oblastmi:

  • základní znalosti HTML,
  • základní znalosti o otevírání, úpravách a ukládání stránek HTML.
Stránka 1 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ