Stránka 2 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Vytvoření dostupného dokumentu sady Office

Dostupný dokument na obrazovce monitoru

Dostupný dokument je použitelný pro všechny, včetně uživatelů s tělesným postižením.

Usnadnění si klade za cíl, aby byl dokument použitelný kýmkoliv – včetně osob s různým postižením.

Nikdy si nemůžete být jisti složením cílové skupiny, je proto nutné vytvářet dokumenty tak, aby byly všem co možná nejpřístupnější. Každý jedinec má svůj způsob, jak nejlépe z dokumentu získat informace.

Po přečtení této stránky můžete klepnutím na tlačítko Další samostatně pokračovat v této lekci.


Jsou případy, kdy dokument musí být dostupný. Například vládní směrnice v USA nařizují, že osoby s tělesným postižením musí mít přístup k informacím a datům srovnatelný s přístupem, jaký je poskytován osobám bez postižení. Pokud tedy píšete dokument určený pro veřejnost, měli byste zajistit, aby byl dostupný.

Stránka 2 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ