Porovnání verzí Exchange Serveru

Následující tabulka uvádí novinky nebo vylepšení v Exchange Serveru 2013 oproti minulým verzím.

Exchange Server 2007
Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Zobrazit možnosti licencování
Vše pod kontrolou
Zjednodušená správa: Používání jediného webového rozhraní s Centrem pro správu serveru Exchange pro všechny služby serveru Exchange – místní i online
Robustní a flexibilní nástroje příkazového řádku: Snížení složitosti díky skriptování v prostředí PowerShell
Velké poštovní schránky s nízkými náklady: Získání podpory pro větší poštovní schránky při nasazení méně nákladného úložiště
Správa na základě rolí: Využívání rolí k řízení přístupu a delegování úkolů
Cloud podle vašich požadavků: Možnost nasazení poštovních schránek místně, online, nebo v hybridním nasazení kombinujícím obě možnosti
Spravovaná dostupnost: Integrované řešení s vysokou dostupností, které u všech rolí a u všech služeb monitoruje a spravuje jejich dostupnost až ke koncovým zařízením
Větší výkon, na libovolném zařízení
Mobilní e-mail: Mobilní přístup k e-mailu podle vašich požadavků
Outlook Web App: Získání webového e-mailu, který podporuje přístup ze smartphonů, tabletů a prohlížečů
Optimalizováno pro dotyk: Získání e-mailového prostředí, které je navržené pro ovládání dotykem nebo myší
Hlasová pošta se sjednocenou složkou Doručená pošta: Rychlejší kontrola a určování priority hlasové pošty s textovým náhledem
Správa přetížení doručené pošty: Jednodušší navigace v e-mailu díky zobrazení konverzace, prevence nedoručených nebo chybně směrovaných e-mailů díky tipům pro e-mail, vyřizování záplavy e-mailů díky možnosti psaní a odpovídání přímo na řádku
Podpora pro aplikace: Snadné vytváření aplikací pro Outlook a Outlook Web App pomocí webových technologií a jejich řízení a nasazování z prostředí Exchange
Integrace se SharePointem: Přístup k informacím o projektu ze SharePointu a Exchange – to vše z prostředí Outlooku pomocí poštovních schránek webů*
Zabezpečení pro organizaci
Ochrana proti nevyžádané poště a malwaru: Několik integračních bodů pro ochranu dat a zpráv
Ochrana firemních informací: Zabezpečení dat pomocí výstrah, bloků zpráv, šifrování a technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)
Ochrana před ztrátou dat (DLP): Využívání integrovaných pravidel DLP k identifikaci, monitorování a ochraně citlivých dat a informování uživatelů o porušeních zásad před odesláním e-mailů
Místní archivace a uchování informací: Automatické uchovávání dat na základě zásad nebo firemních potřeb a ukládání staršího obsahu v místním archivu podle stanovených předpisů
Správa služby eDiscovery: Hledání v poštovních schránkách serveru Exchange, na sharepointových webech a v konverzacích Lyncu pomocí jediného rozhraní*
  • = Nezahrnuto
  • = Částečně
  • = Plně
*Vyžaduje nejnovější verze serveru Exchange a SharePointu.
Najít informace pro: Odborníci v oblasti IT|Partneři