Exchange Server 2013

Exchange Server 2013

Díky firemnímu e-mailu na vlastních serverech
můžete pracovat chytřeji a kdekoli.
Zobrazit dostupné licence Vyzkoušet*
*Stáhněte si zkušební verzi serveru Exchange Server 2013 na 180 dní zdarma.
 • Získejte přístup k firemnímu e-mailu, kalendáři a kontaktům pomocí svého počítače, telefonu a prohlížeče. Zjednodušený přístup k vysoké dostupnosti a možnosti obnovení po havárii umožňuje dosáhnout nové úrovně spolehlivosti, omezit složitost procesů a přitom zachovat ochranu citlivých a utajovaných informací.

  Stálý provoz

  Exchange Server 2013 pomáhá zajistit, aby komunikační kanály byly stále dostupné a abyste měli vše neustále pod kontrolou.

  Stálý provoz
  Umístěním ukazatele myši na obrázek jej zvětšíte.
  • Model stavebních bloků serveru Exchange zjednodušuje nasazení v jakémkoli měřítku, standardizuje vyváženost vysoké dostupnosti a zátěže klientů a vylepšuje spolupráci různých verzí.
  • Kratší doba převzetí služeb při selhání a podpora více databází na oddíl zaručují méně výpadků.
  • Řešení integrovaného sledování a spravované dostupnosti poskytuje funkce samoopravení, které zajišťují automatické zotavení po selhání.
  • Zjednodušené možnosti vyvážení zátěže vylepšují flexibilitu a škálování a zároveň snižují náklady.
  • Použitím větších a levnějších disků můžete snížit náklady na úložný prostor.

  Zabezpečení a soulad s předpisy

  Získejte integrované funkce, které usnadňují plnění předpisů a snižují náklady na zjišťování.

  Zabezpečení a soulad s předpisy
  Umístěním ukazatele myši na obrázek jej zvětšíte.
  • Funkce DLP (Ochrana před únikem informací) brání uživatelům neúmyslně odeslat citlivé informace neoprávněným osobám a zároveň je informuje o interních předpisech, které je nutné dodržovat.
  • Dejte uživatelům k dispozici místní archiv s nativním a integrovaným uživatelským rozhraním, díky němuž budete moci uchovávat všechna důležitá data na jednom místě.
  • Místní funkci eDiscovery pro data na serverech Exchange, SharePoint a Lync můžete spouštět pomocí jednoho rozhraní v Centru služby eDiscovery.*
  • Zásady pro mobilní zařízení umožňují vytvářet seznamy schválených mobilních zařízení, vynucovat uzamčení pomocí kódu PIN a odstraňovat firemní data ze ztracených telefonů.

  Snadné nasazení a údržba

  Exchange Server 2013 nabízí flexibilní možnosti nasazení a šetří čas strávený správou systémů zasílání zpráv.

  Snadné nasazení a údržba
  Umístěním ukazatele myši na obrázek jej zvětšíte.
  • Usnadněte si nasazení pomocí vlastních pokynů k instalaci a upgradu serveru Exchange.
  • Spravujte svou organizaci efektivně díky Centru pro správu Exchange, webového rozhraní se snadným použitím.
  • Můžete delegovat oprávnění na specializované uživatele podle jejich funkcí, např. delegovat službu eDiscovery na zaměstnance dohlížející na soulad s předpisy, aniž byste jim udělili přístup k celému rozhraní správy Exchange.
  • Přesuňte se do cloudu podle vlastních pravidel a zachovejte si plnou flexibilitu nasazení – můžete mít data uložená místně, v cloudu, nebo v hybridní kombinaci obojího.
  *Spuštění funkcí eDiscovery na serverech Exchange, Lync a SharePoint z Centra služby eDiscovery vyžaduje systém SharePoint Server 2013. Centrum pro správu Exchange na serveru Exchange Server poskytuje pouze funkce eDiscovery pro data serveru Exchange.
 • Další informace

Najít informace pro: Odborníci v oblasti IT|Partneři