Hlavní funkce Exchange

 • Zvyšte uživatelskou produktivitu, zajistěte bezpečí pro vaši organizaci a současně si nad vším udržte potřebnou kontrolu.

  Vše pod kontrolou

  Exchange umožňuje přizpůsobit vaše řešení podle specifických potřeb a zajistit, aby vaše komunikační kanály byly vždy dostupné a abyste si přitom udrželi kontrolu přesně podle svých požadavků – online, místně nebo v hybridním prostředí.

  Centrum pro správu služby Exchange

  Přechod na cloud podle vašich podmínek: Exchange poskytuje flexibilní možnosti pro přechod na cloud, ať už formou přesunu obsahu na cloud ze dne na den, nebo formou správy hybridního nasazení s místními i online poštovními schránkami. Dokážete omezit výpadky uživatelských služeb díky hladkému přesunu poštovních schránek mezi prostředími a umožníte uživatelům sdílení kalendářů a plánovaných schůzek bez ohledu na prostředí, ve kterém se jejich poštovní schránky nachází. Vyzkoušejte nadcházející vylepšení v cloudu s podporou náhledu upgradovaných funkcí.

  Zkrácení doby strávené správou, ale nadále se vším pod kontrolou: Výkonné funkce, včetně ochrany před ztrátou dat (DLP) a poštovních schránek webů, můžete řídit z Centra pro správu služby Exchange – jediného, snadno použitelného webového rozhraní. Řízení přístupu založené na rolích umožňuje pracovníkům helpdesku a jiným specialistům provádět specifické úlohy bez nutnosti úplných oprávnění správce. Toto zjednodušené a intuitivní prostředí umožňuje efektivní správu Exchange, delegování úkolů a zaměření na podporu plnění firemních cílů.

  Uchovávání důležitých dat na jednom místě díky archivaci na serveru Exchange, velkým poštovním schránkám a zásadám uchovávání informací: Uživatelům můžete poskytnout větší možnosti díky velké poštovní schránce, která jim dodá flexibilitu při rozhodování, zda e-maily uchovávat v primární poštovní schránce, nebo je přesunout do místního archivu. Díky flexibilním a účinným zásadám uchovávání informací můžete řídit úložiště a zajistit dodržování předpisů, aniž byste snížili produktivitu uživatelů.

  Větší výkon, na libovolném zařízení

  Exchange uživatelům umožňuje, aby byli produktivnější, a to tím, že jim pomáhá se správou narůstajících objemů uskutečněných komunikací v několika zařízeních a s efektivnější spoluprací v týmech.

  Outlook Web App

  Zajištění intuitivního prostředí pro doručenou poštu s dotykovým ovládáním pro uživatele: Při práci odkudkoli dosáhnete vyšší produktivity díky pročištěné a přehledné schránce, která se zaměřuje na relevantní a důležité informace.

  Umožnění lepší spolupráce uživatelů v týmech a na projektech: Poštovní schránky webů* umožňují uživatelům spolupracovat na projektech, rychle se zapracovat v nových týmech a snadno sdílet informace. Společné vytváření, ukládaní dokumentů a správu verzí zajišťuje SharePoint, zatímco zasílání zpráv poskytuje Exchange, takže vzniká kompletní uživatelské prostředí včetně přístupu k dokumentům.

  Vlastní nastavení Exchange integrací webových aplikací pro Outlook a Outlook Web App: Uživatelům můžete pomoct ušetřit čas, který stráví přepínáním mezi aplikacemi, a zároveň obohatit jejich komunikační prostředí pomocí rozšiřovacího modelu, který umožňuje z prostředí Outlooku i Outlook Web Appu snadný přístup k webovým aplikacím prostřednictvím modulů plug-in. Díky jednotnému přihlašování k více aplikacím můžete snížit složitost pro uživatele a poskytnout jim zabezpečený a autorizovaný přístup k jednotlivým schváleným aplikacím.

  Zabezpečení pro organizaci

  Exchange ochrání vaši obchodní komunikaci i citlivé informace, abyste dodrželi interní a zákonem stanovené požadavky.

  Funkce pro prevenci ztráty dat

  Eliminace e-mailových hrozeb, než dorazí do vaší sítě: Exchange aktivně chrání vaši komunikaci pomocí vestavěných ochranných mechanismů proti virům, spamu a útokům typu phishing.

  Ochrana citlivých dat a informování uživatelů o interních zásadách pro dosažení shody s předpisy: Uživatelům můžete zabránit v neúmyslném odeslání citlivých informací neoprávněným osobám. Funkce ochrany před ztrátou dat (DLP) identifikují, monitorují a chrání citlivá data formou hloubkové analýzy obsahu a tipy týkající se zásad v Outlooku informují uživatele o porušení zásad ještě před odesláním citlivých dat. Integrované zásady DLP jsou založené na předpisech, jako jsou PII a PCI, a kromě nich dokáže Exchange podporovat i další zásady důležité pro váš podnik.

  Možnost pro pracovníky kontrolující shodu s předpisy spouštět místní službu eDiscovery v Exchangi, SharePointu i Lyncu z jediného rozhraní: Shodu s interními i zákonem stanovenými předpisy máte možnost zajistit pomocí nového Centra eDiscovery*, kde se identifikují, zachycují a analyzují data organizace z Exchange, SharePointu a Lyncu. Data vždy zůstávají na místě, takže není nutné spravovat ještě další úložiště dat.

  *Vyžaduje nejnovější verze serveru Exchange a SharePointu.
Najít informace pro: Odborníci v oblasti IT|Partneři