Stránka 19 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Příkaz Zobrazit pole Skrytá na kartě Možnosti


Pokud dáváte přednost přímému zadání e-mailových adres do polí Komu a Kopie, je možné, že budete také chtít vědět, jak lze zobrazit pole Skrytá, do kterého můžete také zadat jména. (Pole Skrytá umožňuje odeslat zprávy, aniž by se v nich zobrazila jména ostatních příjemců – je to jeden ze způsobů respektování osobních údajů uživatelů, jimž odesíláte e-mail.)

Umístění příkazu Zobrazit pole Skrytá je znázorněno na obrázku. Jak je zřejmé, naleznete jej na kartě Možnosti.

Tip:    V praktickém cvičení v první lekci jste se naučili zobrazit nebo skrýt pole Skrytá podle potřeby přidáním tlačítka Zobrazit pole Skrytá na panel nástrojů Rychlý přístup.

Stránka 19 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ