XOR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) XOR v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.

Syntaxe

XOR(logická1; [logická2];…)

Syntaxe funkce XOR obsahuje následující argumenty.

  • Logická1;logická2; ...:    Argument logická1 je povinný, další logické hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 254 podmínek, které chcete testovat. Výsledkem každé z nich může být logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA. Argument může mít podobu logické hodnoty, matice nebo odkazu.

Poznámky:

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=XOR(3>0;2<9) Protože jeden z těchto dvou testů vrací logickou hodnotu Pravda, vzorec vrátí hodnotu PRAVDA. PRAVDA
=XOR(3>12;4>6) Protože se všechny výsledky testů vyhodnocují jako Nepravda, vzorec vrátí hodnotu NEPRAVDA. Aby vzorec vrátil hodnotu PRAVDA, musel by alespoň jeden z výsledků testů mít logickou hodnotu Pravda. NEPRAVDA

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online