Stránka 10 z 11PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci Excel 2010

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Klávesové zkratky na pásu karet spustíte takto:

Stisknete klávesu CTRL.

Stisknete klávesu SHIFT.

Stisknete klávesu ALT.

Stisknete klávesu TAB.


Na kterých kartách pásu karet naleznete příkazy základních funkcí, jako je SOUČET nebo PRŮMĚR?

Na kartách Domů a Vzorce

Na kartách Vložení a Data

Na panelu nástrojů Rychlý přístup a na kartě Data


K zobrazení Backstage přejdete takto:

Kliknete na kartu Domů.

Kliknete na příkaz Backstage na kartě Zobrazení.

Kliknete na kartu Soubor.


Aby bylo možné soubory aplikace Excel 2010 zobrazit v aplikaci Excel 2003, je třeba provést toto:

Soubory verze 2010 není možné v aplikaci verze 2003 zobrazit. Je nutné je převést do formátu souborů verze 2010.

Je třeba stáhnout a nainstalovat převaděče souborů (poskytované bezplatně).

Není třeba provádět nic. Soubory je možné jednoduše otevřít.


Kterou kartu použijete při provádění matematických výpočtů?

Kartu Vzorce

Kartu Domů

Libovolnou kartu

Stránka 10 z 11PŘEDCHOZÍDALŠÍ