Vytvoření nebo odstranění makra

Chcete-li zautomatizovat opakující se úkol, můžete v aplikaci Microsoft Office Excel rychle zaznamenat makro (Makro: Akce nebo posloupnost akcí, které lze použít k automatizaci úloh. Makra se zaznamenávají v programovacím jazyce Visual Basic for Applications.). Pomocí editoru jazyka Visual Basic (Visual Basic Editor: Prostředí, ve kterém můžete napsat nové a upravit existující kódy a procedury v jazyce Visual Basic for Applications. Program Visual Basic Editor obsahuje úplnou sadu nástrojů pro ladění, která umožňuje najít v kódu syntaktické a logické problémy nebo problémy, k nimž by mohlo dojít v době spuštění.) lze v jazyce Microsoft Visual Basic vytvořit také makro v jazyce Microsoft Visual Basic. Můžete vytvořit vlastní makro nebo zkopírovat celé makro či jeho část do nového makra. Vytvořené makro lze přiřadit k objektu (například k tlačítku panelu nástrojů, grafickému objektu nebo ovládacímu prvku), aby je bylo možné spustit klepnutím na objekt. Pokud již makro nepoužíváte, můžete je odstranit.

Co chcete udělat?


Záznam makra

Při záznamu makra zaznamená funkce pro záznam maker všechny kroky potřebné k provedení akcí, které má makro vykonávat. Zaznamenané kroky nezahrnují navigaci na pásu karet.

 Poznámka   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 1. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a klepněte na tlačítko OK.
 1. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:
 1. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. V části Nastavení maker klepněte na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a poté klepněte na tlačítko OK.

 Poznámka   Aby se zabránilo spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry. Další informace o tom, jak změnit toto nastavení, naleznete v části Změna nastavení zabezpečení maker v aplikaci Excel.

 1. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Záznam makra.
 2. Do pole Název makra zadejte název makra.

 Poznámka   Prvním znakem názvu makra musí být písmeno. Další znaky mohou být písmena, čísla nebo znaky podtržení. Název makra nesmí obsahovat mezery, ale k oddělení slov lze použít znaky podtržení. Používáte-li název makra, který současně představuje odkaz na buňku, může se zobrazit chybová zpráva, že název makra není platný.

 1. Chcete-li ke spuštění makra přiřadit klávesovou zkratku (Klávesová zkratka: Funkční klávesa nebo kombinace kláves, např. F5 nebo CTRL+A, jejichž pomocí můžete provést příkaz nabídky. Přístupové klávesy jsou naopak kombinace kláves, např. ALT+F, které přesouvají výběr na nabídku, příkaz nebo ovládací prvek.) zahrnující klávesu CTRL, zadejte do pole Klávesová zkratka požadované velké či malé písmeno.

 Poznámka   Tato klávesová zkratka má při otevření sešitu obsahujícího dané makro přednost před všemi stejnými výchozími klávesovými zkratkami aplikace Excel. Seznam klávesových zkratek s klávesou CTRL, které již jsou v aplikaci Excel přiřazeny, naleznete v tématu Klávesové zkratky a funkční klávesy aplikace Excel.

 1. V rozevíracím seznamu Uložit makro do vyberte sešit, do kterého chcete makro uložit.

 Tip   Pokud chcete, aby bylo makro k dispozici při každém použití aplikace Excel, vyberte položku Osobní sešit maker. Zvolíte-li položku Osobní sešit maker, bude vytvořen osobní sešit maker Personal.xlsb, jestliže dosud neexistuje, a makro bude uloženo do něj. V systému Windows Vista je tento sešit uložen ve složce C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. V systému Microsoft Windows XP je tento sešit uložen ve složce C:\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Sešity ve složce XLStart se automaticky otevírají při každém spuštění aplikace Excel. Pokud chcete, aby bylo makro z osobního sešitu automaticky spouštěno v jiném sešitu, je nutné do složky XLStart uložit i tento sešit, aby byly při spuštění aplikace Excel otevřeny oba soubory.

 1. Do pole Popis napište krátký popis makra.
 2. Klepnutím na tlačítko OK začněte zaznamenávat makro.
 3. Proveďte akce, které chcete zaznamenat.
 4. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Zastavit záznam Vzhled tlačítka.

 Tip   Můžete také klepnout na tlačítko Zastavit záznam Vzhled tlačítka v levé části stavového řádku.

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření makra pomocí aplikace Microsoft Visual Basic

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 1. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a klepněte na tlačítko OK.
 1. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:
 1. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. V části Nastavení maker klepněte na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a poté klepněte na tlačítko OK.

 Poznámka   Aby se zabránilo spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na položku Jazyk Visual Basic.
 1. V případě potřeby klepněte v editoru jazyka Visual Basic v nabídce Insert (Vložit) na příkaz Module (Modul).

 Poznámka   Moduly jsou automaticky vytvářeny pro všechny listy v sešitu.

 1. V okně kódu modulu zadejte nebo zkopírujte požadovaný kód makra.
 2. Chcete-li spustit makro z okna modulu, stiskněte klávesu F5.
 3. Po ukončení záznamu makra klepněte v editoru jazyka Visual Basic v nabídce File (Soubor) na příkaz Close and Return to Microsoft Excel (Zavřít a vrátit se do aplikace Microsoft Excel).

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření jiného makra zkopírováním části makra

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 1. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a klepněte na tlačítko OK.
 1. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:
 1. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. V části Nastavení maker klepněte na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a poté klepněte na tlačítko OK.

 Poznámka   Aby se zabránilo spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

 1. Otevřete sešit obsahující makro, které chcete zkopírovat.
 2. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.
 3. V poli Název makra klepněte na název makra, které chcete zkopírovat.
 4. Klepněte na tlačítko Změnit.
 5. V okně kódu editora jazyka Visual Basic vyberte řádky makra, které chcete zkopírovat.

 Tip   Pokud chcete zkopírovat celé makro, zahrňte do výběru řádky SubEnd Sub.

 1. V nabídce Edit (Úpravy) klepněte na příkaz Copy (Kopírovat).

 Tip   Lze také klepnout na modul pravým tlačítkem myši a potom klepnout na příkaz Copy (Kopírovat) nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 1. V poli Procedure (Procedura) v okně kódu klepněte na modul, do kterého chcete kód umístit.
 2. V nabídce Edit (Úpravy) klepněte na příkaz Insert (Vložit).

 Tip   Lze také klepnout na výběr pravým tlačítkem myši a potom klepnout na příkaz Paste (Vložit) nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 Tip   Osobní sešit maker (Personal.xlsb) nelze upravovat, protože se jedná o skrytý sešit, který je vždy otevřený. Nejprve je nutné soubor zobrazit pomocí příkazu Zobrazit. Lze jej také otevřít v editoru jazyka Visual Basic Editor stisknutím kombinace kláves ALT+F11.

Začátek stránky Začátek stránky

Přiřazení makra k objektu, grafice nebo ovládacímu prvku

 1. Klepněte v listu na objekt, grafiku nebo ovládací prvek, ke kterému chcete přiřadit existující makro, a klepněte na příkaz Assign Macro (Přiřadit makro).
 2. V poli se seznamem Název makra klepněte na makro, které chcete přiřadit.

Začátek stránky Začátek stránky

Odstranění makra

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Otevřete sešit obsahující makro, které chcete odstranit.
  • Pokud je makro, které chcete odstranit, uloženo v osobním sešitu maker Personal.xlsb a tento sešit je skrytý, zobrazte jej tímto způsobem:
   1. Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Okno na položku Zobrazit.
   2. V části Zobrazit sešity klepněte na položku PERSONAL a potom na tlačítko OK.
 2. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 1. V kategorii Oblíbené zaškrtněte v části Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a klepněte na tlačítko OK.
 1. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. V seznamu Makra v vyberte sešit obsahující makro, které chcete odstranit. Klepněte například na položku Tento sešit.
 2. V poli Název makra klepněte na název makra, které chcete odstranit.
 3. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2007