Vytvoření kontingenčního grafu

Když máte data v obrovské kontingenční tabulce nebo když máte spoustu komplexních dat v listu, který obsahuje text a čísla se záhlavími sloupců (jako v následujícím příkladu), může být těžké tyto údaje vidět v širším kontextu:

Komplexní data v listu

Kontingenční graf vám může pomoct dát těmto datům smysl. Kontingenční graf sice zobrazuje datové řady, kategorie a osy stejným způsobem, jako standardní graf, poskytuje vám ale taky interaktivní ovládací prvky pro filtrování údajů přímo v grafu, takže můžete okamžitě analyzovat podmnožinu svých dat.

Kontingenční graf s ovládacími prvky pro filtrování údajů

Pro data v listu můžete vytvořit kontingenční graf, aniž byste museli nejdřív vytvořit kontingenční tabulku. Můžete dokonce i vytvořit kontingenční graf, který je doporučený pro vaše data. Excel potom automaticky vytvoří přidruženou kontingenční tabulku. Tady je postup:

 1. Klikněte kamkoliv na data.
 2. Na kartě Vložení, ve skupině Grafy, klikněte na Doporučené grafy.

Tlačítko Doporučené grafy na kartě Vložení

 1. Na kartě Doporučené grafy zvolte libovolný graf s ikonou kontingenčního grafu tlačítko kontingenčního grafu v horním rohu. V podokně Náhled se zobrazí náhled vašeho kontingenčního grafu.

Dialog Vložit graf zobrazující doporučené kontingenční grafy

 1. Jakmile najdete kontingenční graf, který se vám líbí, klikněte na OK.

 Poznámka    Pokud nenajdete kontingenční graf, který by se vám líbil, klikněte na kartě Vložení místo na Doporučené grafy na Kontingenční graf .

 1. V zobrazeném kontingenčním grafu klikněte na libovolný interaktivní ovládací prvek a potom zvolte možnosti třídění nebo filtrování podle libosti.

Možnosti filtrování a řazení pro kontingenční graf

 Tip:    Pokud chcete odebrat kontingenční graf, který už nechcete, vyberte ho a stiskněte Delete.

Jiné způsoby vytvoření kontingenčního grafu

Pokud už máte kontingenční tabulku, můžete kontingenční graf založit na ní. Nebo pokud jste připojení k externímu datovému zdroji OLAP (Online Analytical Processing) nebo datovému modelu, můžete vytvořit samostatný „odpojený“ kontingenční graf úplně bez nutnosti vytvoření kontingenční tabulky.Vytvoření kontingenčního grafu pro existující kontingenční tabulku

 1. Klikněte kamkoliv do kontingenční tabulky, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje kontingenční tabulky.

Nástroje kontingenční tabulky

 1. Klikněte na Analýza > Kontingenční graf.

Tlačítko kontingenčního grafu na kartě Analýza

 1. V dialogovém okně Vložit graf klikněte na typ a podtyp grafu, který chcete použít. Můžete použít kterýkoli typ grafu kromě XY bodového, bublinového a burzovního.

Dialog Vložit graf pro kontingenční grafy

Další informace o typech grafů najdete v tématu Dostupné typy grafů.

 1. Klikněte na OK.
 2. V zobrazeném kontingenčním grafu klikněte na libovolný interaktivní ovládací prvek a potom zvolte možnosti třídění nebo filtrování podle libosti.

Začátek stránky Začátek stránky

Připojení k externím datům pro vytvoření kontingenčního grafu

 1. Klikněte na Data > Z jiných zdrojů a potom vyberte požadovaný zdroj dat. Vyberte třeba Ze služby Analysis Service a připojte se k souboru datové krychle OLAP (Online Analytical Processing).

Tlačítko Z jiných zdrojů na kartě Data

 1. Postupujte podle pokynů Průvodce datovým připojením a klikněte na Dokončit.
 2. V dialogovém okně Importovat data zvolte Kontingenční graf a umístění, kam chcete umístit data, a potom klikněte na OK.

Zobrazí se prázdný Kontingenční graf a Seznam polí, takže ve svém kontingenčním grafu můžete přidávat nebo přeskupovat pole.

 1. V části Seznam polí zvolte pole, která chcete zobrazit v kontingenčním grafu.

Seznam polí s částí pole a částí oblasti

 1. Po vytvoření kontingenčního grafu ho můžete přizpůsobit, hodně podobně jako v případě libovolného standardního grafu. Po výběru kontingenčního grafu:

Tlačítko Prvky grafu a Styly grafu vedle kontingenčního grafu

 • Na pásu karet se zobrazí Nástroje kontingenčního grafu. Na kartách Analýza, Návrh a Formát můžete volit možnosti pro práci s kontingenčním grafem nebo pro jeho přizpůsobování.

Nástroje kontingenčního grafu na pásu karet

Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření kontingenčního grafu pomocí existujícího připojení k externím datům

 1. Klikněte na Vložení > Kontingenční graf.

Tlačítko Kontingenční graf na kartě Vložení

 1. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční graf klikněte na Použít externí zdroj dat a potom klikněte na Zvolit připojení.
 2. V dialogovém okně Existující připojení, na kartě Připojení, poklikejte na požadované připojení.
 3. Klikněte na OK.

Zobrazí se prázdný Kontingenční graf a Seznam polí, takže ve svém kontingenčním grafu můžete přidávat nebo přeskupovat pole.

 1. V části Seznam polí zvolte pole, která chcete zobrazit v kontingenčním grafu.

Seznam polí s částí pole a částí oblasti

 1. Po vytvoření kontingenčního grafu ho můžete přizpůsobit, hodně podobně jako v případě libovolného standardního grafu. Po výběru kontingenčního grafu:

Tlačítko Prvky grafu a Styly grafu vedle kontingenčního grafu

 • Na pásu karet se zobrazí Nástroje kontingenčního grafu. Na kartách Analýza, Návrh a Formát můžete volit možnosti pro práci s kontingenčním grafem nebo pro jeho přizpůsobování.

Nástroje kontingenčního grafu na pásu karet

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013