Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat ve více tabulkách

 Důležité    Tato funkce není dostupná v Office na počítačích s Windows RT. Chcete zjistit, jakou verzi Office používáte?

Pokud vaše společnost uchovává důležitá data v relačních databázích, pravděpodobně k nim budete vytvářet sestavy a analyzovat je pravidelně. Pokud jsou vaše data relační, můžete během několika málo minut vytvořit takovouto kontingenční tabulku:

Kontingenční tabulka obsahující více tabulek

Čím se tato kontingenční tabulka liší? Všimněte si, že se v Seznamu polí zobrazuje několik tabulek, každá z nich přitom obsahuje pole, které můžete zkombinovat do jediné kontingenční tabulky a rozčlenit data různými způsoby. Není potřeba žádné ruční formátování ani příprava dat. Pokud jsou vaše data relační, můžete hned po importu dat vytvořit kontingenční tabulku založenou na souvisejících tabulkách.

Jak dostat více tabulek do seznamu polí kontingenční tabulky? Jde to dvěma způsoby. Zaprvé, při importu z relační databáze je možné importovat více tabulek současně. Zadruhé, je možné importovat tabulky jednotlivě z jednoho zdroje nebo několika různých zdrojů, přidat je do datového modelu v Excelu, vytvořit relace a nakonec použít datový model k řízení kontingenční tabulky.

Podívejme se společně jak importovat více tabulek ze serveru SQL Server.

 1. Ujistěte se, že znáte název serveru i databáze, a že víte, jaké přihlašovací údaje použít pro připojení k serveru SQL Server. Potřebné informace může poskytnout správce databáze.
 2. Klikněte na Data > Načíst externí data > Z jiných zdrojů > Ze serveru SQL Server.
 3. V poli Název serveru zadejte síťový název počítače pro počítače, na kterém běží server SQL Server.
 4. Pokud se přihlašujete na sebe, v sekci Přihlašovací údaje klikněte na Použít ověřování systému Windows. Jinak zadejte uživatelské jméno a heslo, které vám poskytl správce databáze.
 5. V části Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi a pak klikněte na Povolit výběr více tabulek.

Zaškrtávací políčko Povolit výběr více tabulek

 1. Ručně vyberte tabulky, se kterými chcete pracovat. Nebo můžete vybrat jednu nebo dvě a pak kliknout na Vybrat související tabulky a automaticky se vyberou tabulky související s těmi, které jste vybrali.
 2. Pokud je zaškrtnuto Importovat vztahy mezi vybranými tabulkami, ponechte to tak a nechte Excel, aby obnovil ekvivalentní relace mezi tabulkami v sešitu.
 3. Klikněte na Dokončit.
 4. V dialogovém okně Importovat data zvolte Sestava kontingenční tabulky.

Dialogové okno Možnosti importu

 1. Klikněte na OK, zahajte import a naplňte hodnotami Seznam polí.
 2. Nezapomeňte, že Seznam polí obsahuje více tabulek. Jedná se o všechny tabulky, které jste zvolili během importu. Každou tabulku můžete rozbalit nebo sbalit a prohlédnout si její pole. Dokud jsou tabulky ve vzájemné relaci, můžete vytvořit kontingenční graf tak, že přetáhnete pole jakékoli tabulky do oblasti hodnot, řádků nebo sloupců.

Seznam polí kontingenční tabulky

 1. Přetáhněte číselná pole do oblasti hodnot. Pokud například používáte ukázkovou databázi společnosti Adventure Works, můžete přetáhnout SalesAmount (částku prodeje) z tabulky FactInternetSales (fakta o internetovém prodeji).
 2. Přetáhněte datová a teritoriální pole do oblasti řádků nebo sloupců a analyzujte data o prodeji podle data nebo oblastí.
 3. Někdy je potřeba vytvořit relaci mezi dvěma tabulkami , aby bylo možné je použít v kontingenční tabulce. Pokud obdržíte zprávu, že je potřeba relace, klikněte na Vytvořit .

Tlačítko Vytvořit se objeví, když je potřeba vytvořit relaci


 Poznámky 

Další způsoby, jak analyzovat více tabulek

Relační databáze nejsou jediným zdrojem dat, který vám umožňuje pracovat s více tabulkami v seznamu polí kontingenční tabulky. Můžete použít libovolné tabulky ze sešitu, importovat datové kanály, které pak integrujete s jinými tabulkovými daty ve vašem sešitu. Aby všechna tato nesouvisející data společně fungovala, budete potřebovat přidat každou tabulku k datovému modelu a pak vytvořit relace mezi tabulkami pomocí odpovídajících vyhledávacích hodnot.

Spuštění nové kontingenční tabulky pomocí tabulek v datovém modelu

Dejme tomu, že jste vytvořili relace mezi několika tabulkami, přičemž vznikl datový model, a teď jste připravení použít tahle data ve své analýze. Tady je návod na spuštění nové kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu pomocí datového modelu v sešitu.

 1. Klikněte na libovolnou buňku listu.
 2. Klikněte na Vložit > Kontingenční tabulka.

Tlačítko Kontingenční tabulka na kartě Vložit

 1. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku klikněte v části Zvolte data, která chcete analyzovat na Použít externí zdroj dat.

Dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku s volbou vybraného externího zdroje dat

 1. Klikněte na možnost Zvolit připojení.
 2. Na kartě Tabulky vyberte v části Datový model tohoto sešitu možnost Tabulky v datovém modelu sešitu.
 3. Klikněte na Otevřít a potom na OK. Zobrazí se seznam polí obsahující všechny tabulky modelu.

Další informace o kontingenčních tabulkách a datových modelech

 
 
Platí pro:
Excel 2013