Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Možnost analyzovat všechna data v sešitu vám může pomoct přijímat lepší obchodní rozhodnutí. Někdy je však těžké určit, kde začít, hlavně když máte hodně dat. Excel vám doporučí a pak automaticky vytvoří kontingenční tabulky, které jsou skvělé pro vytváření souhrnů, analýzy, procházení a prezentace dat.

  1. Ověřte, jestli mají data záhlaví sloupců nebo záhlaví tabulek a jestli list neobsahuje prázdné řádky.
  2. Klepněte na jakoukoli buňku v oblasti buněk nebo tabulky.
  3. Klikněte na Vložení > Doporučené kontingenční tabulky.

Tlačítko Doporučené kontingenční tabulky na kartě Vložení

  1. V dialogovém okně Doporučené kontingenční tabulky klikněte na kterékoli rozložení pro zobrazení náhledu a pak vyberte rozložení obsahující data, která chcete použít.

Doporučené kontingenční tabulky

  1. Klikněte na OK.

Excel vloží kontingenční tabulku do nového listu a zobrazí Seznam polí, abyste mohli dál uspořádat data kontingenční tabulky, jak potřebujete.

  1. Pokud se chcete zaměřit na data a uspořádat je tak, jak potřebujete, můžete kontingenční tabulku filtrovat a seřadit. Víc k tomu najdete v článcích Filtrování dat v kontingenční tabulce a Seřazení dat v kontingenční tabulce.

V příkladu níže jsou filtrované Popisky řádků a zobrazují se jenom prodeje ze dvou oblastí.

Kontingenční tabulka filtrovaná podle popisků řádků


 Poznámky 

Další informace o kontingenčních tabulkách

 
 
Platí pro:
Excel 2013