Vytvoření grafu

Prozkoumávání grafů v Excelu a zjištění, že ten, který jste si vybrali, nefunguje dobře pro vaše data, je věcí minulosti! Zkuste příkaz Doporučené grafy na kartě Vložení a rychle vytvořte graf přesně pro vaše data.

  1. Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit.
  2. Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.

Skupina Grafy na kartě Vložení

  1. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Karta Doporučené grafy v dialogovém okně Vložení grafu

 Tip:    Pokud se vám zobrazený graf nelíbí, po kliknutí na Všechny grafy si můžete prohlédnout všechny dostupné typy grafů.

  1. Až najdete graf, který se vám líbí, klikněte na něj > OK.
  2. Použijte tlačítka Prvky grafu, Styly grafu a Filtry grafu u pravého horního rohu grafu pro přidání prvků grafu, jako jsou názvy os nebo popisky dat, přizpůsobení vzhledu grafu, nebo změňte data zobrazená v grafu.

Doporučený skládaný sloupcový graf

  1. Abyste měli přístup k dalším funkcím vzhledu a formátování, klikněte kdekoli v grafu a přidejte tak do pásu karet Nástroje grafu. Na kartách Vzhled a Formát potom klikněte na požadované možnosti.

Nástroje grafu

 Tip:    Pokud používáte Office Professional Plus, můžete také vytvořit graf pomocí funkce Power View. Další informace o Power View najdete v článku Grafy a další vizualizace v Power View.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013