UNICODE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) UNICODE v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu.

Syntaxe

UNICODE(text)

Syntaxe funkce UNICODE má následující argumenty.

  • Text:    Povinný argument. Jedná se o znak, jehož hodnotu Unicode chcete zobrazit.

Poznámky:

  • Pokud je zadána jen část surrogate páru nebo je typ zadaných dat neplatný, vrátí funkce UNICODE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte vzorová data z následující tabulky a vložte je do buňky A1 v novém listu Excelu. Aby se zobrazily výsledky vzorců, musíte je vybrat a stisknout F2 a potom ENTER. Pokud je to třeba, můžete si přizpůsobit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=UNICODE(" ") Vrátí číslo, které ve znakové sadě Unicode představuje znak mezery (32). 32
=UNICODE("B") Vrátí číslo, které ve znakové sadě Unicode představuje velké B (66). 66

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online