Uložení sešitu v jiném formátu souboru

Sešit aplikace Microsoft Excel můžete uložit ve formátu souborů starší verze aplikace Excel, ve formátu textového souboru a v jiných formátech souborů, například PDF nebo XPS. Aplikace Excel 2010 používá stejný formát souborů založený na jazyce XML jako aplikace Excel 2007. Jakýkoli formát souboru, který lze otevřít v aplikaci Excel 2010, můžete uložit v aktuálním formátu souborů založeném na jazyce XML. Ve výchozím nastavení jsou soubory ukládány ve formátu XLSX, ale výchozí formát souboru pro ukládání můžete změnit. Pokud často používáte příkaz Uložit jako, můžete jej přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Seznam formátů souborů podporovaných v aplikaci Excel 2010 naleznete v tématu Formáty souborů podporované aplikací Excel.

Co chcete udělat?


Uložení sešitu aplikace Excel 2010 v jiném formátu souboru

 Důležité   Uložíte-li sešit v jiném formátu souboru než v aktuálním formátu aplikace Excel, nebudou formáty a funkce jedinečné pro aplikaci Excel 2010 zachovány. Další informace naleznete v tématu Použití aplikace Excel 2010 a dřívějších verzí aplikace Excel.

 1. V aplikaci Excel otevřete sešit, který chcete uložit tak, aby jej bylo možné použít v jiné aplikaci.
 2. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit jako.
 3. Chcete-li sešit uložit do jiného umístění, zadejte jednotku a umístění do polí pro výběr cesty k souboru a složky.
 4. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.
 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na formát, o kterém víte, že jej budete moci v jiné aplikaci otevřít.

V případě potřeby zobrazte pomocí šipek formáty souborů, které nejsou v seznamu zobrazeny.

 Poznámka    Dostupné formáty souborů se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

 Tip:    Další informace o uložení sešitu ve formátu PDF (.pdf) nebo XPS (.xps) naleznete v tématu Uložení ve formátu PDF nebo XPS.

Začátek stránky Začátek stránky

Uložení jiného formátu souboru ve formátu souboru aplikace Excel 2007–2010

Jakýkoli formát souboru, který lze otevřít v aplikaci Excel 2010, můžete uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel (XLSX). Budete tak moci používat nové funkce aplikace Excel 2010, které nejsou podporovány jinými formáty souborů, například minigrafy.

 Poznámka   Pokud uložíte sešit, který byl vytvořen ve starší verzi aplikace Excel, jako sešit aplikace Excel 2007–2010, nebudou některé formáty a funkce pravděpodobně zachovány. Informace o nepodporovaných funkcích aplikací Excel 97–2003 naleznete v tématu Použití aplikace Excel 2010 a dřívějších verzí aplikace Excel.

 1. Otevřete soubor, který chcete uložit v aktuálním formátu souborů.
 2. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit jako.
 3. Chcete-li soubor uložit do jiného umístění, zadejte jednotku a umístění do polí pro výběr cesty k souboru a složky.
 4. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.
 5. V seznamu Uložit jako typ proveďte některou z následujících akcí:
 • Pokud ukládáte sešit vytvořený ve starší verzi aplikace Excel a tento sešit obsahuje makra, která chcete zachovat, klikněte na položku Sešit aplikace Excel s podporou maker (*.xlsm).
 • Pokud chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na položku Šablona aplikace Excel (*.xltx).
 • Pokud ukládáte sešit vytvořený ve starší verzi aplikace Excel obsahující makra, která chcete zachovat, a chcete tento sešit uložit jako šablonu, klikněte na položku Šablona aplikace Excel s podporou maker (*.xltm).
 • Pokud chcete sešit uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel, klikněte na položku Sešit aplikace Excel (*.xlsx).
 • Pokud chcete soubor uložit v novém binárním formátu souboru, klikněte na položku Binární sešit aplikace Excel (*.xlsb).
 1. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna výchozího formátu souboru pro ukládání

Typ souboru používaný ve výchozím nastavení můžete změnit při ukládání sešitu.

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Možnosti.
 2. V rozevíracím seznamu Uložit soubory v tomto formátu v části Uložit sešity kategorie Uložit klikněte na formát souboru, který chcete používat jako výchozí.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání příkazu Uložit jako na panel nástrojů Rychlý přístup

Příkaz Uložit jako není k dispozici jako tlačítko na pásu karet. Můžete jej však přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle panelu nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Další příkazy.

Panel nástrojů Rychlý přístup – šipka

 1. Ověřte, zda je v poli Zvolit příkazy z vybrána položka Oblíbené příkazy.
 2. V seznamu přejděte na tlačítko Uložit jako a vyberte jej.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

 Poznámka    V aplikaci Excel 2010 nelze tlačítko Uložit jako přidat na panel nástrojů Rychlý přístup kliknutím pravým tlačítkem myši na příkaz Uložit jako na kartě Soubor a kliknutím na položku Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2010