Uložení sešitu v jiném formátu souboru

Většinou budete asi chtít sešity ukládat v současném formátu souborů (.xlsx). Někdy ale můžete potřebovat uložit sešit v jiném formátu souboru, jako je formát souboru dřívější verze Excelu, jako textový soubor, případně jako soubor PDF nebo XPS. Nezapomeňte ale, že kdykoli sešit uložíte v jiném formátu souboru, část formátování, dat a funkcí se nemusí uložit.

Seznam formátů souborů (kterým se taky říká typy souborů), které se dají a nedají otevřít a uložit v aplikaci Excel 2013, najdete v části Formáty souborů podporované v Excelu na konci tohoto článku.

  1. Otevřete sešit, který chcete uložit.
  2. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

Možnost Uložit jako na kartě Soubor

  1. V seznamu Místa vyberte místo, kam chcete sešit uložit. Pokud ho třeba chcete uložit do webového umístění, vyberte OneDrive. Nebo když ho chcete uložit do místní složky, jako jsou Dokumenty, vyberte Počítač.

Možnost volby umístění

  1. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do požadovaného umístění.

Dialogové okno Uložit jako

  1. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na požadovaný formát souboru. Kliknutím na šipky se můžete posunout a zobrazit formáty souborů, které nejsou v seznamu vidět.

 Poznámka    Zobrazené formáty souborů se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu v sešitu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

  1. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

Převedení sešitu Excelu 97-2003 na současný formát souborů

Pokud jste otevřeli sešit aplikace Excel 97-2003, ale nechcete ho v tomto formátu souboru nechat, převeďte ho prostě na současný formát souboru (.xlsx).

  1. Klikněte na položku Soubor > Informace.
  2. Klikněte na tlačítko Převést.

Tlačítko Převést

Formáty souborů podporované v Excelu

V aplikaci Excel 2013 můžete otevírat a ukládat soubory v těchto formátech:Formáty souborů Excelu

Formát Přípona Popis
Sešit aplikace Excel .xlsx Výchozí formát souboru Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).
Tabulka Strict Open XML .xlsx Verze ISO formátu souboru sešitu Excelu (.xlsx).
Sešit aplikace Excel s podporou maker .xlsm Formát souboru Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML a s podporou maker. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).
Binární sešit aplikace Excel .xlsb Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2007-2013.
Šablona .xltx Výchozí formát souboru Excelu 2007-2013 pro šablonu Excelu. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).
Šablona aplikace Excel s podporou maker .xltm Formát souboru s podporou maker pro šablonu Excelu v Excelu 2007-2013. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).
Sešit aplikace Excel 97-2003 .xls Binární formát souboru Excelu 97 až Excelu 2003 (BIFF8).
Šablona aplikace Excel 97-2003 .xlt Binární formát souboru Excelu 97 až Excelu 2003 (BIFF8) pro šablonu Excelu.
Sešit Microsoft Excel 5.0/95 .xls Binární formát souboru Excelu verze 5.0 nebo 95 (BIFF5).
Tabulka XML 2003 .xml Formát souboru tabulky XML Excelu 2003 (XMLSS).
Datové soubory ve formátu XML .xml Formát datových souborů ve formátu XML.
Doplněk aplikace Excel .xlam Formát doplňku Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML a s podporou maker. Doplněk je doplňkový program určený ke spouštění dalšího kódu, podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).
Doplněk aplikace Excel 97–2003 .xla Doplněk Excelu 97-2003. Doplněk je doplňkový program určený ke spouštění dalšího kódu, podporuje použití projektů v jazyce VBA.
Sešit aplikace Excel 4.0 .xlw Formát souboru Excelu 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. V aplikaci Excel 2013 můžete sešit v tomto formátu souboru otevřít, soubor Excelu se ale nedá do tohoto formátu uložit.

Formáty textových souborů

Formát Přípona Popis
Formátovaný text (oddělený mezerami) .prn Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
Text (oddělený tabulátory) .txt Používá se k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory k použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
Text (Macintosh) .txt Používá se k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory k použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
Text (MS-DOS) .txt Používá se k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory k použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
Text v kódu Unicode .txt Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.
CSV (oddělený středníkem) .csv Používá se k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači k použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
CSV (Macintosh) .csv Používá se k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků k použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
CSV (MS-DOS) .csv Používá se k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači k použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
DIF (formát výměny dat) .dif Formát výměny dat. Slouží jenom k uložení aktivního listu.
SYLK (Symbolic Link) .slk Formát symbolického odkazu. Slouží jenom k uložení aktivního listu.

 Poznámka    Pokud sešit uložíte v některém textovém formátu, ztratí se veškeré formátování.

Další formáty souborů

Formát Přípona Popis
DBF 3, DBF 4 .dbf Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů se dají v Excelu otevřít, soubor Excelu se ale nedá do formátu dBase uložit.
Formát ODS (OpenDocument Spreadsheet) .ods Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory Excelu 2010 můžete uložit ve formátu, který se dá otevřít v tabulkových aplikacích používajících formát OpenDocument Spreadsheet, například Google Docs nebo OpenOffice.org Calc. V Excelu 2010 se taky dají otevřít tabulky ve formátu ODS. Při ukládání a otevírání souborů ODS může dojít ke ztrátě formátování.
PDF .pdf Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení souboru ve formátu PDF online nebo jeho vytištění se zachová požadovaný formát. Data v souboru se nedají snadno měnit. Formát PDF je taky užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.
Dokument XPS .xps Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení souboru ve formátu XPS online nebo jeho vytištění se přesně zachová požadovaný formát. Data v souboru se nedají snadno měnit.

Formáty souborů používající schránku

Pokud jste do schránky zkopírovali data v některém z následujících formátů souboru, můžete je do Excelu vložit příkazem Vložit nebo Vložit jinak (Domů > Schránka > Vložit).

Formát Přípona Identifikátory typu schránky
Obrázek .wmf nebo .emf

Obrázky ve formátu metasouboru Windows (WMF) nebo ve formátu rozšířeného metasouboru Windows (EMF).

 Poznámka    Pokud zkopírujete obrázek ve formátu metasouboru Windows z jiného programu, Excel obrázek vloží ve formátu rozšířeného metasouboru.

Rastrový obrázek .bmp Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP).
Formáty souborů Microsoft Excelu .xls Binární formáty souborů pro Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5), Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) a Excel 2013 (BIFF12).
SYLK (Symbolic Link) .slk Formát symbolického odkazu.
DIF (formát výměny dat) .dif Formát výměny dat.
Text (oddělený tabulátory) .txt Formát textu odděleného tabulátory.
CSV (oddělený středníkem) .csv Formát hodnot oddělených pomocí středníků.
Formátovaný text (oddělený mezerami) .rtf Formát RTF (Rich Text Format). Jenom z Excelu.
Vložený objekt .gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp Objekty Microsoft Excelu, objekty z řádně registrovaných programů, které podporují formát OLE 2.0 (OwnerLink), Picture nebo jiný formát prezentace.
Propojený objekt .gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture nebo jiný formát.
Kresba aplikací Office .emf Formát objektu kresby Office nebo obrázek (formát rozšířeného metasouboru Windows (EMF)).
Text .txt Zobrazený text, text OEM.
Webová stránka tvořená jedním souborem .mht, .mhtml Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.
Webová stránka .htm, .html

Formát HTML (Hypertext Markup Language).

 Poznámka    Když zkopírujete text z jiného programu, Excel ho vloží ve formátu HTML, bez ohledu na formát původního textu.

Formáty souborů nepodporované v aplikaci Excel 2013

Následující formáty souborů už nejsou podporované. Soubory se v nich nedají otevírat ani je do nich ukládat.

Pokud potřebujete pracovat s daty sešitu programu, který už není podporovaný, vyzkoušejte tyto možnosti:

  • Zkuste najít na webu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nejsou Excelem podporované.
  • Sešit uložte do jiného formátu souboru, který se dá otevřít v tom druhém programu. Uložte ho třeba jako tabulku XML nebo ve formátu textového souboru, který může druhý program podporovat.
Formát Přípona Identifikátory typu schránky
Graf aplikace Excel .xlc Formáty souborů Excelu 2.0, 3.0 a 2.x
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 .wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)
Sada Microsoft Works .wks Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)
DBF 2 .dbf Formát souborů DBASE II
WQ1 .wq1 Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS
WB1, WB3 .wb1, .wb3 Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows
 
 
Platí pro:
Excel 2013