Tisk listu nebo sešitu

Listy a sešity aplikace Microsoft Excel můžete tisknout jednotlivě nebo několik najednou. Můžete také vytisknout část listu, například tabulku aplikace Excel.

V tomto článku


Co je třeba vědět před tiskem

 • Před tiskem listu, který obsahuje velké množství dat, můžete list rychle upravit list v zobrazení Rozvržení stránky. Můžete zobrazovat a upravovat prvky, jako jsou okraje, orientace stránky a záhlaví a zápatí.
 • Data musí být na obrazovce viditelná. Pokud jsou například text nebo čísla příliš široké, aby se vešli do sloupce, zobrazí se jako křížky (##). Tomu zabráníte rozšířením sloupce.

Seznam naformátovaný pro prohlížení na obrazovce

1  Změna velikosti sloupce

2  Změna velikosti řádku


 Poznámka    Některá formátování, jako je barevný text nebo stínování buněk, může vypadat dobře na obrazovce, ale nemusí vypadat dle vašeho očekávání při tisku na černobílé tiskárně. Někdy je vhodné vytisknout i mřížku listu. Data, řádky a sloupce lépe vyniknou.

Další materiály

Tisk jednoho nebo několika listů

 1. Vyberte listy, které chcete vytisknout.

ZobrazitPostup při výběru více listů

Požadovaný výběr Akce
Jeden list

Klikněte na ouško listu.

Ouško aktivního listu

Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klikněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klikněte na ouško listu.

Tlačítka pro pohyb mezi listy

Dva nebo více sousedících listů Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu Shift a klikněte na ouško posledního listu, který chcete vybrat.
Dva nebo více listů, které spolu nesousedí Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu Ctrl a klikněte na ouška ostatních listů, které chcete vybrat.
Všechny listy v sešitu Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

Tip:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte na příkaz Oddělit listy.

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na možnost Vytisknout.

Klávesová zkratka:  Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+P.

 1. Klikněte na tlačítko Tisk nebo před kliknutím na tlačítko Tisk upravte možnosti v části Nastavení.

Začátek stránky Začátek stránky

Tisk části listu

 1. Klikněte na list a poté vyberte oblast dat, kterou chcete tisknout.
 2. Klikněte na kartu Soubor a poté na možnost Vytisknout.

Klávesová zkratka:  Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+P.

 1. V části Nastavení klikněte na šipku vedle pole Vytisknout aktivní listy a vyberte možnost Vytisknout vybranou tabulku.
 2. Klikněte na tlačítko Tisk.

Poznámka:    Pokud jsou na daném listu definovány oblasti tisku, vytisknou se pouze tyto oblasti. Jestliže nechcete vytisknout pouze definovanou oblast tisku, zaškrtněte políčko Ignorovat oblast tisku.

Začátek stránky Začátek stránky

Tisk jednoho nebo několika sešitů

Všechny soubory sešitů, které chcete vytisknout, musí být umístěny ve stejné složce.

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na příkaz Otevřít.

Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+O.

Podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na název každého sešitu, který chcete vytisknout.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • V počítači se systémem Windows 7 nebo Vista    
 • Pravým tlačítkem klikněte na výběr a potom klikněte na příkaz Tisk.
 • V počítači se systémem Windows XP    
 • V dialogovém okně Otevřít klikněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Tisk.

Začátek stránky Začátek stránky

Tisk tabulky aplikace Excel

 1. Kliknutím na buňku v tabulce aktivujte příslušnou tabulku.
 2. Klikněte na kartu Soubor a poté na možnost Vytisknout.

Klávesová zkratka:  Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+P.

 1. V části Nastavení klikněte na šipku vedle pole Vytisknout aktivní listy a vyberte možnost Vybraná tabulka.
 2. Klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky Začátek stránky

Tisk sešitu do souboru

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na možnost Vytisknout.

Klávesová zkratka:  Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+P.

 1. V části Tiskárna vyberte možnost Tisk do souboru.
 2. Klikněte na tlačítko Tisk.

V dialogovém okně Tisk do souboru zadejte do pole Název výstupního souboru název souboru a klikněte na tlačítko OK. Soubor se uloží do vaší výchozí složky (obvykle Dokumenty).

Poznámka:    Pokud budete později soubor tisknout na jiném typu tiskárny, stránka se poruší a mohou se změnit mezery v písmu.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013