SHEET (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) SHEET v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí číslo odkazovaného listu.

Syntaxe

SHEET(hodnota)

Syntaxe funkce SHEET obsahuje následující argumenty:

  • Hodnota    Nepovinný argument. Jde o název listu nebo odkazu, u kterého chce zjistit jeho číslo listu. Pokud je argument Hodnota vynechán, vrátí funkce SHEET číslo listu, který tuto funkci obsahuje.

Poznámky:

  • Funkce SHEET zahrnuje všechny viditelné, skryté i velmi skryté listy a krom toho i všechny jiné druhy listů (makra, grafy a dialogová okna).
  • Pokud zadaná hodnota argumentu není platná, vrátí funkce SHEET chybovou hodnotu #ODKAZ!. Například syntaxe =SHEET(List1!#ODKAZ) vrátí chybovou hodnotu #ODKAZ!.
  • Pokud je zadaná hodnota argumentu neplatný název listu, vrátí funkce SHEET chybovou hodnotu #N/A (hodnota nedostupná). Například syntaxe =SHEET(ŠpatnýNázevListu) vrátí chybovou hodnotu #NA.
  • Funkce SHEET není dostupná u objektových modelů, jelikož objektové modely už podobnou funkci obsahují.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=SHEET(ČvrtletníProdejePodleOblasti) Vrátí číslo listu, který obsahuje definovaný název ČvrtletníProdejePodleOblasti na listu 2 a má obor, díky kterému je dostupný pro celý sešit. 2
=SHEET(Tabulka1) Vrátí číslo listu, který obsahuje tabulku s názvem Tabulka1 na listu 2 a má obor, díky kterému je dostupný pro celý sešit. 2
=SHEET(Nejvyšší_teploty) Vrátí chybovou hodnotu #NÁZEV?, protože definovaný název Nejvyšší_teploty je omezen na list, který jej obsahuje, tedy List2. #NÁZEV?
=SHEET("Věci") Vrátí číslo listu s názvem Věci. 3

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online