Stránka 1 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Seznámení s aplikací Excel 2007: Zadání vzorců

Obrázek přehledu
Seznamte se hlouběji s aplikací Excel 2007 tím, že se naučíte zadávat vzorce do listů a provádět jednoduché výpočty. Pak již nebudete potřebovat kalkulačku.Nemáte ještě systém Office 2007? Můžete si stáhnout 60denní bezplatnou zkušební verzi nebo systém rovnou zakoupit.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Tři lekce určené pro práci vlastním tempem a tři praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Excel 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Provádět matematické operace pomocí jednoduchých vzorců pro sčítání, odečítání, násobení a dělení.
  • Při změně výsledků nebo po zkopírování vzorců v aplikaci Excel automaticky aktualizovat výsledky pomocí odkazů na buňky.
  • Sčítat hodnoty, vypočítat průměr a vyhledat nejnižší či nejvyšší hodnotu v oblasti buněk pomocí funkcí (předdefinovaných vzorců).

Pokud chcete zjistit postup vytvoření sešitu a zadání či úprav textu a čísel, potřebujete tento kurz: Poznáváme aplikaci Excel 2007: Vytvoření prvního sešitu.

Pokud nejste seznámeni s novým vzhledem aplikace Excel 2007, použijte tento kurz: Rychlé zvládnutí aplikace Excel 2007.


Aplikace Excel se výborně osvědčuje při práci s čísly a matematikou. Někdy je vhodné použít vzorce a v tomto kurzu se naučíte sčítat, dělit, násobit a odčítat zadáním vzorců do listů aplikace Excel.

Naučíte se také používat jednoduché vzorce, které automaticky aktualizují výsledky v případě, že jsou změněny vstupní hodnoty. Takto je možné bez problémů upravit hodnotu poté, co byl vypočítán výsledek. Jednoduše proveďte požadovanou změnu a aplikace Excel aktualizuje výsledky.

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.

Stránka 1 z 21PŘEDCHOZÍDALŠÍ