SECH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) SECH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

Syntaxe

SECH(číslo)

Syntaxe funkce SECH obsahuje následující argumenty:

Číslo    Povinný argument. Číslo je úhel v radiánech, jehož hyperbolický sekans chcete zjistit.

Poznámky:

  • Absolutní hodnota argumentu číslo musí být nižší než 2^27.
  • Je-li úhel uveden ve stupních, převedete ho na radiány vynásobením hodnotou PI()/180 nebo pomocí funkce RADIANS.
  • Pokud hodnota argumentu číslo překročí povolený limit, vrátí funkce SEC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, vrátí funkce SEC chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=SECH(45) Hyperbolický sekans úhlu 45 stupňů 5,73E-20
=SECH(30) Hyperbolický sekans úhlu 30 stupňů 1,87E-13

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online