Stránka 2 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Konceptuální obrázky znázorňující nový vzhled aplikace Outlook


Jestliže v aplikace Outlook 2007 poprvé vytvoříte novou zprávu (nebo otevřete přijatou zprávu), zobrazí se pás karet. Je to pás v horní části okna.

Pás karet, který je jednou z nejvýraznějších změn v aplikaci Outlook, dává aplikaci Outlook nový vzhled. V průběhu získávání praktických dovedností však zjistíte, že změna není jen vizuální – pás karet usnadňuje a zrychluje provádění činností.

Pás karet však nepředstavuje jedinou změnu. K dispozici je řada dalších nových funkcí, které přispívají k rychlejší a efektivnější práci. Patří k nim například panel úkolů, nová navigace v kalendáři a nový formát pro kontakty.

Poznámka:    Pokud hledáte informace o všech nových funkcích v aplikaci Outlook nebo pokud chcete získat další informace o rozdílech mezi staršími verzemi aplikace Outlook a touto verzí, zobrazte kartu Rychlá reference na konci kurzu. Jsou na ní uvedeny některé doplňující zdroje.

Stránka 2 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ