Přidání nebo odstranění řádků nebo sloupců v seznamu

Po vytvoření seznamu na listu lze do seznamu přidat řádek nebo sloupec několika způsoby. Je důležité vědět, že pokud je seznam propojen se seznamem služby Microsoft Windows SharePoint Services, nelze do něj přidávat ani z něj odstraňovat sloupce, je možné pouze přidávat nebo odstraňovat řádky.

ZobrazitRozšíření seznamu pomocí ohraničení seznamu

 • Klepněte na pravý dolní roh seznamu a přetáhněte jej tak, abyste zahrnuli sloupce nebo řádky, které chcete do seznamu přidat nebo je z něj odebrat. Nelze současně přidávat sloupce i řádky. Pokud sloupce nebo řádky obsahují data, budou zahrnuta do seznamu.

ZobrazitPoužití příkazu Změnit velikost seznamu v nabídce tlačítka Seznam

 1. Vyberte buňku v seznamu.
 2. V nabídce tlačítka Seznam na panelu nástrojů Seznam klepněte na příkaz Změnit velikost seznamu.
 3. Na listu vyberte oblast, kterou chcete přidat do seznamu nebo ji z něj odebrat.

 Poznámky 

 • Záhlaví musí zůstat ve stejném řádku a výsledný seznam se musí částečně překrývat s původním seznamem.
 • Pokud výběr zahrnuje buňky obsahující data, zůstanou data v buňkách v seznamu.
 1. V dialogovém okně Změnit velikost seznamu klepněte na tlačítko OK.

ZobrazitPoužití příkazů Vložit nebo Odstranit v nabídce tlačítka Seznam

 1. Klepněte na buňku v seznamu, ve kterém chcete přidat nebo odebrat řádek nebo sloupec.
 2. V nabídce tlačítka Seznam na panelu nástrojů Seznam přejděte na příkaz Vložit a klepněte na příkaz Řádek nebo Sloupec. Chcete-li odebrat řádek nebo sloupec, přejděte v nabídce tlačítka Seznam na panelu nástrojů Seznam na příkaz Odstranit a klepněte na příkaz Řádek nebo Sloupec.

ZobrazitPřidání řádku pomocí vloženého řádku

 • Chcete-li rychle přidat data, zadejte hodnotu do jedné z buněk vloženého řádku. Tím bude řádek automaticky přidán na konec seznamu a jako vložený řádek bude nastaven další řádek.

ZobrazitPřidání řádku nebo sloupce pomocí funkce automatického rozšíření

 • Zadáte-li hodnotu do prázdného řádku nebo sloupce, který sousedí se seznamem, seznam se automaticky rozšíří tak, aby zahrnul příslušný řádek nebo sloupec.

 Poznámky 

 • Chcete-li funkci automatického rozšíření vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Do seznamu zahrnout nové řádky a sloupce na kartě Automatické úpravy formátu při psaní dialogového okna Automatické opravy. Toto dialogové okno lze zobrazit klepnutím na příkaz Možnosti automatických oprav v nabídce Nástroje.
 • Seznam se automaticky nerozšíří v případě, že zadáte hodnotu do řádku pod seznamem, ve kterém je zobrazen řádek souhrnu.
 
 
Platí pro:
Excel 2003