Přidání nebo odebrání stínování buněk

  1. Vyberte buňky, u kterých chcete stínování přidat nebo odebrat.
  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitStínování buněk plnými barvami

Chcete-li použít poslední vybranou barvu, klepněte na tlačítko Barva výplně vzhled tlačítka na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Formát.

Jestliže chcete použít jinou barvu, klepněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně a potom klepněte na barvu na paletě vzhled tlačítka.

ZobrazitStínování buněk vzorky

  1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Buňky a potom na kartu Vzorky.
  2. Chcete-li ke vzorku přidat barvu pozadí, klepněte ve skupinovém rámečku Stínování na požadovanou barvu.
  3. Klepněte na šipku vedle nabídky barev a vzorků Vzorek a potom klepněte na požadovaný styl a barvu vzorku.

V případě, že barvu vzorku nevyberete, zůstane vzorek černý.

ZobrazitOdebrání stínování

 
 
Platí pro:
Excel 2003