Přidání nebo odebrání ohraničení buněk

 1. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Formát klepněte na šipku vedle tlačítka Ohraničení vzhled tlačítka a potom klepněte na tlačítko Nakreslit ohraničení vzhled tlačítka na paletě.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitOhraničení buněk

 1. Na panelu nástrojů Ohraničení klepněte na šipku vedle tlačítka Nakreslit ohraničení vzhled tlačítka nebo Nakreslit mřížku ohraničení vzhled tlačítka a na paletě potom klepněte na tlačítko Nakreslit ohraničení vzhled tlačítka.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

Kreslení čar ohraničení buněk:     Pomocí nástroje pro kreslení ohraničení vzhled tlačítka klepněte na čáru, která má být ohraničením, nebo klepněte na čáru a přetáhněte kurzor přes čáry, které mají být ohraničením.

Kreslení vnějšího ohraničení kolem řádku:     Pomocí nástroje pro kreslení ohraničení vzhled tlačítka klepněte doprostřed buňky a přetáhněte kurzor přes řádek.

Kreslení vnějšího ohraničení kolem sloupce:     Pomocí nástroje pro kreslení ohraničení vzhled tlačítka klepněte doprostřed buňky a přetáhněte kurzor přes sloupec.

ZobrazitOhraničení mřížek

 1. Na panelu nástrojů Ohraničení klepněte na šipku vedle tlačítka Nakreslit ohraničení vzhled tlačítka nebo Nakreslit mřížku ohraničení vzhled tlačítka a na paletě potom klepněte na tlačítko Nakreslit mřížku ohraničení vzhled tlačítka.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

Kreslení čar ohraničení buněk:     Pomocí nástroje pro kreslení mřížky ohraničení vzhled tlačítka klepněte na čáru, která má být ohraničením, nebo klepněte na čáru a přetáhněte kurzor přes čáry, které mají být ohraničením.

Kreslení ohraničení kolem každé buňky řádku:     Pomocí nástroje pro kreslení mřížky ohraničení vzhled tlačítka klepněte doprostřed buňky a přetáhněte kurzor přes řádek.

Kreslení ohraničení kolem každé buňky sloupce:     Pomocí nástroje pro kreslení mřížky ohraničení vzhled tlačítka klepněte doprostřed buňky a přetáhněte kurzor přes sloupec.

Poznámky

 • Chcete-li použít jiný styl ohraničení, klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Styl čáry vzhled tlačítka a na paletě potom klepněte na požadovaný styl čáry.
 • Chcete-li použít jinou barvu ohraničení, klepněte na tlačítko Barva čáry vzhled tlačítka a na paletě potom klepněte na požadovanou barvu čáry.
 • Budou ohraničeny okraje buněk, které jsou otočeny ve stejném úhlu jako otočený text.
 • Podržením klávesy CTRL lze dočasně přepnout mezi režimem Nakreslit ohraničeníNakreslit mřížku ohraničení. Tímto způsobem lze také u režimu Vymazat ohraničení přepínat mezi mazáním ohraničení a mazáním mřížky ohraničení.

ZobrazitOdebrání ohraničení

 1. Na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Ohraničení klepněte na paletě na tlačítko Vymazat ohraničení vzhled tlačítka.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

Odstranění jedné čáry ohraničení:     Pomocí nástroje pro mazání ohraničení vzhled tlačítka klepněte na čáru ohraničení, kterou chcete odstranit.

Odstranění více čar ohraničení:     Přetáhněte nástroj pro mazání ohraničení vzhled tlačítka přes ohraničení, která chcete odstranit.

 Poznámka   Podržením klávesy CTRL lze v režimu Vymazat ohraničení dočasně přepnout mezi mazáním čar ohraničení a mazáním mřížek ohraničení.

 
 
Platí pro:
Excel 2003