Představení aplikace: Úpravy a zadávání dat v listu

Chcete-li pracovat s daty v listu, je nejprve nutné tato data zadat do buněk listu. Poté můžete data upravit tak, aby byla viditelná a zobrazit je požadovaným způsobem.

Přehrát video

Jak?

Obrázek ikony

Zadejte data.

  1. Klikněte na libovolnou buňku a zadejte do ní data.
  2. Stisknutím klávesy ENTER nebo TAB se přesuňte do další buňky.

Tip:     Chcete-li data zadat na nový řádek v buňce, stisknutím kombinace kláves ALT+ENTER vložte konec řádku.

  1. Pokud potřebujete zadat řadu dat, například dny, měsíce nebo po sobě jdoucí čísla, zadejte počáteční hodnotu do jedné buňky a zadáním hodnoty do další buňky stanovte vzor.

Chcete-li vytvořit například řadu 1, 2, 3, 4, 5..., zadejte do prvních dvou buněk 1 a 2.

Vyberte buňky obsahující počáteční hodnoty a přetáhněte úchyt (Úchyt: Černý čtvereček v pravém dolním rohu výběru. Jakmile nastavíte ukazatel myši na úchyt, změní se ukazatel na černý křížek.) Úchyt přes oblast, kterou chcete vyplnit.

Tip:    Přetažením směrem dolů nebo vpravo bude oblast vyplněna vzestupně. Přetažením směrem nahoru nebo vlevo vyplníte oblast sestupně.

Obrázek ikony

Upravte nastavení.

  1. Pokud potřebujete text v buňce zalomit, vyberte buňky, které chcete naformátovat, a na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na tlačítko Zalomit text.

Skupina Zarovnání na kartě Domů

  1. Chcete-li šířku sloupců a výšku řádků automaticky přizpůsobit obsahu buňky, vyberte sloupce nebo řádky, které chcete změnit, a na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

Skupina Buňky na kartě Domů

V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců nebo Přizpůsobit výšku řádků.

Tip:    Chcete-li rychle automaticky přizpůsobit všechny sloupce nebo řádky v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom dvakrát klikněte na libovolnou hranici mezi dvěma záhlavími sloupců nebo řádků.

Tlačítko Vybrat vše  

Obrázek ikony

Naformátujte data.

  1. Chcete-li použít formátování čísel, klikněte na buňku obsahující čísla, která chcete formátovat, a na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle položky Obecný a potom klikněte na požadovaný formát.

Skupina Písmo na kartě Domů

  1. Chcete-li změnit písmo, vyberte buňky obsahující data, která chcete naformátovat, a na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na požadovaný formát.

Skupina Písmo na kartě Domů

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2010