Stránka 35 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Outlook s cílem otevřít okno aplikace Outlook a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 344 kB (< 2 min při rychlosti 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Outlook
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Nyní máte možnost vyzkoušet si práci s přílohami a obrázky ve vlastní aplikaci Outlook.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Outlook se spustí aplikace Outlook, do počítače se stáhne cvičný soubor a v samostatném okně se zobrazí pokyny k praktickému cvičení. Cvičný soubor otevřete pomocí aplikace Outlook.Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Outlook 2007.

Než začnete

Pokud je aplikace Outlook spuštěna, ukončete ji.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Pokud chcete zahrnout zprávu aplikace Outlook jako přílohu e-mailu, klepnete na možnost Připojit soubor a potom klepnete na možnost:

Soubor

Zpráva

Položka

Chcete-li do textu zprávy zahrnout vložený obrázek, provedete tuto akci:

Použijete formát souboru RTF.

Použijete příkaz Soubor na kartě Vložení.

Použijete příkaz Obrázek na kartě Vložení.

Již víte, že se po vložení obrázku do textu zprávy zobrazí karta Nástroje obrázku a že po klepnutí mimo obrázek tato karta zmizí. Jak lze kartu Nástroje obrázku opět zobrazit?

Klepnutím na příkaz Panely nástrojů v nabídce Zobrazit v hlavním okně aplikace Outlook

Klepnutím na obrázek ve zprávě

Vložením dalšího obrázku do zprávy

Přijali jste zprávu se dvěma přílohami v podobě obrázků ve formátu JPEG. Jakým nejrychlejším způsobem určíte, zda chcete přílohy uložit?

Otevřete zprávu a poklepete na jednotlivé ikony příloh.

Klepnete na ikony příloh v podokně čtení.

Klepnete na ikonu přílohy v podokně čtení pravým tlačítkem myši a klepnete na příkaz Otevřít.

Řada aplikací verze 2007 sady Office používá nový formát souborů. Jak se vliv tohoto formátu souborů projevuje v aplikaci Outlook?

Nový formát souborů bude použit při vytváření nové e-mailové zprávy.

Je možné, že je nový formát použit u odeslaných nebo přijatých příloh.

Připojené soubory se zobrazí v textu e-mailové zprávy.

Stránka 35 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ