Stránka 27 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Outlook s cílem otevřít okno aplikace Outlook a okno s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 5 kB (<1 min při rychlosti 56 kb/s)

Praktická část v aplikaci Outlook
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Nyní je řada na vás, abyste si vyzkoušeli provádění základních úkolů v aplikaci Outlook. V jednom cvičení budete pracovat s ukázkovými daty v podobě cvičného kontaktu, který bude stažen do vašeho počítače.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Outlook se spustí aplikace Outlook, do počítače se stáhne cvičný soubor a v samostatném okně se zobrazí pokyny k praktickému cvičení. Cvičný soubor otevřete pomocí aplikace Outlook.Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Outlook 2007.

Než začnete

Pokud je aplikace Outlook spuštěna, ukončete ji.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Pokud chcete vytvořit novou zprávu, použijete Pás karet.

Ano

Ne

Která z následujících položek umožňuje rychlé zobrazení nebo skrytí pole Skrytá ve zprávě?

Adresář

Panel nástrojů Rychlý přístup

Tlačítko Zobrazit pole Skrytá na kartě Možnosti zprávy

Kdo může v aplikaci Outlook 2007 používat e-mailové podpisy?

Pouze osoby, které je používaly v předchozích verzích

Pouze osoby používající server Microsoft Exchange

Kdokoli, kdo si to přeje

Právě jste odeslali zprávu s hrubou pravopisnou chybou a chcete ji odvolat. Jaký je první krok? (Již víte, že používáte server Microsoft Exchange.)

Klepnutí na příkaz Odvolat tuto zprávu v nabídce Akce v hlavním okně aplikace Outlook

Vyhledání a otevření zprávy ve složce Odeslaná pošta

Vyhledání a výběr zprávy ve složce Odeslaná pošta

Chcete pomocí žádosti o schůzku aplikace Outlook pozvat na oběd své spolupracovníky. Již jste vytvořili událost pro sebe, ale nevidíte pole Komu nebo tlačítko Odeslat. Co můžete udělat, aby se tyto položky zobrazily?

Vložit jejich jména klepnutím na kartu Vložení

Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup tlačítko Odeslat

Klepnout na tlačítko Pozvat účastníky

Stránka 27 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ