Stránka 15 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Klepnutí na položku Praktická část v aplikaci Outlook s cílem otevřít okno aplikace Outlook a okno s pokyny k praktickému cvičení

Nyní si můžete v praxi vyzkoušet, co jste se naučili.
Praktická část v aplikaci Outlook
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Máte již určité teoretické znalosti týkající se pásu karet a nastal tedy čas jejich uplatnění v praxi. Budete mít také možnost vyzkoušet některé další novinky, jimiž jsme se zabývali.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Outlook se spustí aplikace Outlook a zobrazí se samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Outlook 2007.

Než začnete

Pokud je aplikace Outlook spuštěna, ukončete ji.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Pás karet bude vypadat stejně u nové e-mailové zprávy i u přijaté e-mailové zprávy.

Ano

Ne

Při které z následujících činností se zobrazí minipanel nástrojů:

Použití aplikace Outlook při cestování a ubytování v hotelu

Výběr textu v textu e-mailové zprávy

Výběr textu na řádku Předmět u zprávy

Pokud chcete přistupovat k příkazům pásu karet pomocí klávesnice, začnete stisknutím této klávesy:

CTRL

ALT

SHIFT

Předpokládejme, že chcete jediným klepnutím získat přístup k tlačítku Tisk u každé zprávy, kterou přijmete a otevřete. Jaké je vhodné řešení?

Použití příkazu Tisk v nabídce Soubor v otevřené zprávě. Toto řešení je vždy k dispozici.

Přidání příkazu Tisk na kartu Zpráva

Přidání příkazu Tisk na panel nástrojů Rychlý přístup

Pokud přepnete do zobrazení Kontakty, změní se panel úkolů tak, aby zobrazoval činnosti specifické pro kontakty.

Ano

Ne

Přepnuli jste do kalendáře a chcete prozkoumat jeho nový vzhled. Pokud chcete v okně aplikace Outlook získat více místa pro zobrazení, můžete v aplikaci Outlook provést následující akci:

Skryjete podrobnosti pomocí tlačítek v horní části.

Minimalizujete navigační podokno.

Změníte nastavení rozlišení obrazovky.

Stránka 15 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ