Stránka 13 z 14PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Informace o využití vzorců při práci s kalendářními daty v aplikaci Excel 2007

Kliknutí na tlačítko Praktické cvičení v aplikaci Excel s následným otevřením okna aplikace Excel a okna s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 10 kB (<1 min. při 56 kb/s)

Nemáte ještě systém Office 2007? Můžete si stáhnout 60denní bezplatnou zkušební verzi a použít ji při cvičení nebo systém rovnou zakoupit.

Praktická část v aplikaci Excel
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


V tomto praktickém cvičení budete používat funkce, s nimiž jste se seznámili. Vyzkoušíte si také něco nového: zjištění počtu pracovních dnůdo určitého data pomocí funkce WORKDAY.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická část v aplikaci Excel se spustí aplikace Excel, do počítače se stáhne cvičný sešit a v samostatném okně se zobrazí pokyny k praktické části. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace Excel 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Kterou funkci použijete ke zjištění data po uplynutí určitého počtu pracovních dnů?

NETWORKDAYS

WORKDAY

DNES

Co zadáte na začátku vzorce v aplikaci Excel?

Funkci

Matematické operátory

Znaménko rovná se (=)

Kolik argumentů má funkce DATUM?

Jeden

Dva

Tři

V praktické části jste se dozvěděli, jak vypočítat svůj věk ve dnech pomocí funkce .

DATUM

DNES

Stránka 13 z 14PŘEDCHOZÍDALŠÍ