Stránka 1 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Poznáváme aplikaci Excel 2007: Vytvoření prvního sešitu

Grafika přehledu kurzu
Naučte se vytvářet sešit v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, zadat a upravit text a čísla a přidat a odstranit sloupce a řádky.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Tři lekce určené pro práci vlastním tempem a tři praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Excel 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Vytvoření nového sešitu
  • Zadání textu a čísel
  • Úprava textu a čísel
  • Vložení a odstranění sloupců a řádků

Byli jste požádáni o zadání dat do aplikace Excel 2007, ale v aplikaci Excel jste nikdy nepracovali. Kde začnete?

Případně jste v aplikaci Excel jednou nebo dvakrát pracovali, ale stále nezvládáte některé základy – jak zadat různé typy dat, jak upravit data nebo přidat či odstranit zvláštní sloupce a řádky.

Toto je místo, kde si osvojíte základy práce s aplikací Excel, rychle a beze zmatků.

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.

Stránka 1 z 20PŘEDCHOZÍDALŠÍ