Použití různých jazyků v počítači ve škole

Franziska chodí do školy v Německu, kde se učí i ruštinu. Jejím hlavním počítačem je přenosný počítač s německou klávesnicí a německou verzí systému Office, ve kterém má nainstalovanou taky jazykovou sadu pro ruštinu. Obvykle píše dokumenty německy, občas si ale musí na hodinu připravit texty v ruštině za použití rozložení kláves pro ruský jazyk.

Franziska chce ve svém počítači přidat ruštinu jako jazyk klávesnice, aby mohla mezi ruskou a německou klávesnicí přepínat pomocí panelu jazyků a klávesových zkratek. Rovněž se chce procvičit v nastavování jazyka kontroly pravopisu u různých částí textu dokumentu a v následné kontrole pravopisu a gramatiky.

Řešíte podobné věci jako Franziska?

V závislosti na tom, co chcete dělat a jaké jazyky chcete používat, můžete svůj počítač nastavit tak, aby pracoval ve více jazycích – i v rámci jediného dokumentu. Text dokumentů, které jsou v různých jazycích, můžete rovněž přeložit nebo pro něj použít zdroje informací.

Krok 1: Přidání jazyka klávesnice

Dříve než budete moct změnit jazyk klávesnice (neboli jazyk zadávání), je třeba přidat požadovaný jazyk nebo jazyky. To uděláte ve Windows. Abyste pak skutečně mohli pracovat v různých jazycích, bude ještě potřeba upravit nastavení v aplikacích Office.

ZobrazitVe Windows 8

 1. Otevřete Ovládací panely tak, že si je vyhledáte v aplikacích pomocí pruhu ovládacích tlačítek.
 2. V Ovládacích panelech klikněte v části Hodiny, jazyk a země či oblast na Změnit metody zadávání znaků.
 3. Klikněte na Přidat jazyk.
 4. Nastavte si předvolby tak, jak chcete.


ZobrazitVe Windows 7

 1. Klikněte na Start > Ovládací panely.
 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.
 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.
 4. V dialogu Textové služby a vstupní jazyky klikněte v části Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

Dialog Textové služby a vstupní jazyky

Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 8.

 1. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.
 2. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.
 3. Zaškrtněte políčko pro klávesnici nebo editor IME (Editor IME: Program, který do aplikací zadává text ve východoasijském jazyce (tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, japonštině nebo korejštině) tím, že převádí úhozy na klávesnici na složité východoasijské znaky. Editor IME je považován za alternativní typ rozložení klávesnice.), které chcete použít, a potom klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

Pokud chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

Dialog Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 1. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

ZobrazitVe Windows Vista (jenom pro Office 2010)

 1. Klikněte na Start > Ovládací panely.
 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 Poznámka    V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na ikonu Místní a jazykové nastavení a potom klikněte na kartu Klávesnice a jazyky.

 1. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.
 2. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v části Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

Dialog Textové služby a vstupní jazyky

Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 8.

 1. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.
 2. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.
 3. Zaškrtněte políčko pro klávesnici nebo editor IME (Editor IME: Program, který do aplikací zadává text ve východoasijském jazyce (tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, japonštině nebo korejštině) tím, že převádí úhozy na klávesnici na složité východoasijské znaky. Editor IME je považován za alternativní typ rozložení klávesnice.), které chcete použít, a potom klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

Pokud chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

Dialog Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 1. V části Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

ZobrazitVe Windows XP (jenom pro Office 2010)

 Důležité    Pokud chcete povolit klávesnice pro jazyky jako čínština, japonština nebo korejština, musíte nejdřív nainstalovat soubory východoasijských jazyků. U jazyků, které se čtou zprava doleva nebo ke svému zobrazení vyžadují kontextové tvarování, je nutné nainstalovat písma se složitým zápisem, která tyto jazyky podporují. Informace o tom, jak nainstalovat soubory východoasijských jazyků a písma se složitým zápisem, najdete v článku Funkce jazyků se zápisem zprava doleva.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.
 2. Klikněte na Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka > Místní a jazykové nastavení.

 Poznámka    V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na položku Místní a jazykové nastavení.

 1. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.
 2. V dialogu Textové služby a vstupní jazyky klikněte v části Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete používat jako výchozí, a potom přejděte k části Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků.

Dialog Textové služby a vstupní jazyky

Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 7.

 Důležité    Zvolený výchozí jazyk se použije pro všechny aplikace na počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 1. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.
 2. V dialogu Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk zadávání a potom klikněte na OK.
 3. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Začátek stránky Začátek stránky

Krok 2: Změna jazyka během práce

Po přidání jazyka klávesnice můžete zadávat text v jiném jazyce pomocí několika různých nástrojů:

ZobrazitZměna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků

Když přidáte požadované jazyky a taky povolíte zobrazení panelu jazyků na ploše nebo na hlavním panelu, můžete jazyky měnit kliknutím na panel jazyků a následným výběrem požadovaného jazyka klávesnice.

Pokud panel jazyků není na ploše nebo na hlavním panelu viditelný, je třeba jej zobrazit podle pokynů níže:

Jestliže jste pro jeden jazyk, například japonštinu, nastavili více než jedno rozložení klávesnice, můžete mezi těmito rozloženími přepínat kliknutím na indikátor rozložení klávesnice na panelu jazyků Příklad indikátorů klávesnice na panelu jazyků a následným kliknutím na požadované rozložení klávesnice. Název indikátoru se mění podle aktivního rozložení klávesnice.

ZobrazitZobrazení panelu jazyků ve Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.
 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.
 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte v části Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.
 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte možnost Na okraji hlavního panelu. Tím zobrazíte panel jazyků s aktuálním jazykem klávesnice na hlavním panelu.

Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Po výběru jazyka klávesnice se na hlavním panelu namísto místního jazyka zobrazí jako jazyk zadávání položka DE. Chcete-li tento jazyk změnit, klikněte na panel jazyků na hlavním panelu a vyberte požadovaný jazyk.


ZobrazitZobrazení panelu jazyků ve Windows Vista (zobrazení podle kategorií) (jenom pro Office 2010)

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.
 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 Poznámka    V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na položku Místní a jazykové nastavení.

 1. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte v části Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.
 2. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte možnost Na okraji hlavního panelu. Tím zobrazíte panel jazyků s aktuálním jazykem klávesnice na hlavním panelu.

Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Po výběru jazyka klávesnice se na hlavním panelu namísto místního jazyka zobrazí jako jazyk zadávání položka DE. Chcete-li tento jazyk změnit, klikněte na panel jazyků na hlavním panelu a vyberte požadovaný jazyk.


ZobrazitZobrazení panelu jazyků ve Windows XP (zobrazení podle kategorií) (jenom pro Office 2010)

 1. Klikněte na Start, najeďte myší na Nastavení, klikněte na Ovládací panely > Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 Poznámka    V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na položku Místní a jazykové nastavení.

 1. V dialogovém okně Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka klikněte v části Vyberte úkol na položku Přidat jazyky.
 2. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Jazyky na tlačítko Podrobnosti.
 3. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na tlačítko Panel jazyků.
 4. V dialogovém okně Nastavení panelu jazyků zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit panel jazyků na ploše. Panel jazyků se zobrazí na hlavním panelu.

Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky


ZobrazitZadávání znaků pomocí kódů znaků ASCII nebo Unicode

Pomocí kódů znaků můžete zadávat kódy pro požadované znaky, například pomocí kódu ALT+164 zadáte znak ñ.

Další informace najdete v článcích Vkládání znaků ¢, £, ¥, ® a dalších znaků, které nejsou na klávesnici a Vložení speciálních znaků, které obsahují seznamy zvláštních znaků a postup pro jejich vložení.


ZobrazitZadávání znaků pomocí mapy znaků

V případě použití mapy znaků vyberete písmo a potom kliknete na znak, který chcete vložit.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a pak na položku Systémové nástroje a klikněte na položku Mapa znaků.
 2. Vyberte písmo a potom klikněte na požadovaný znak.

ZobrazitZadávání znaků pomocí funkce Klávesnice na obrazovce (OSK)

Po přidání jazyka zadávání můžete psát bez použití klávesnice pomocí funkce Klávesnice na obrazovce (OSK).

 1. Klikněte na tlačítko Start a na položku Spustit a potom do textového pole zadejte text osk.
 2. Kliknutím na „klávesy“ na obrazovce OSK zadávejte text, diakritická znaménka nebo zvláštní znaky.

Klávesnice na obrazovce


ZobrazitAutomatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu

 Poznámka    Tato funkce je dostupná jenom v těchto aplikacích Office: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Pokud použijete možnost Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu, budou se při psaní v různých jazycích automaticky používat příslušná rozložení klávesnice. Jestliže je tato možnost zapnutá, aplikace automaticky přepne aktivní rozložení klávesnice tak, aby odpovídalo jazyku textu, ve kterém je kurzor. Pokud byste například měli soubor obsahující odstavce napsané v angličtině i ve španělštině a přesunuli byste kurzor z odstavce v angličtině do odstavce ve španělštině, rozložení klávesnice by se přepnulo z anglického na španělské. Výsledek je stejný, jako kdybyste ručně přepnuli rozložení klávesnice z anglického na španělské pomocí panelu jazyků. Další informace o této funkci najdete v článku Zapnutí automatických jazykových možností.


Začátek stránky Začátek stránky

Krok 3: Použití nástrojů kontroly pravopisu v různých jazycích

Následující pokyny jsou určené pro Microsoft Word. Pokyny k nastavení jazyka kontroly pravopisu a mluvnice a provedení této kontroly v jiných aplikacích Office najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

 Důležité    Abyste mohli používat nástroje kontroly pravopisu pro jiný jazyk, je třeba jej přidat do seznamu Povolené jazyky pro úpravy. Může být rovněž nutné nainstalovat a nakonfigurovat další jazykové sady nebo sady Language Interface Pack, a to v závislosti na nástrojích kontroly pravopisu, které chcete použít.

ZobrazitNastavení jazyka u celého dokumentu

Chcete-li nastavit jazyk slovníku pro text a zkontrolovat pravopis dokumentu, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text, který chcete zkontrolovat.
 2. Klikněte na Revize > Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.
 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, jestli je s textem spojený správný jazyk. Pokud ne, měli byste správný jazyk vybrat.

Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka, znamená to, že nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, jsou pro daný jazyk nainstalované. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika není, není slovník pro tento jazyk dostupný, takže se v tomto jazyce nedá kontrolovat pravopis a gramatika.

 1. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, která je v jiném jazyce.

V dialogovém okně Jazyk vyberte možnost Automaticky rozpoznávat jazyk, abyste nemuseli označovat jazyk u všech částí dokumentu, které jsou v jiném jazyce.


ZobrazitNastavení jazyka u části dokumentu

Chcete-li vytvořit dokument v jednom jazyce a potom do stejného dokumentu přidat text v jiném jazyce, například cizojazyčný citát, můžete tento text zadat v požadovaném jazyce, pak text vybrat a označit jej jako jiný jazyk. Díky tomu nástroje kontroly pravopisu použijí (například při kontrole pravopisu a gramatiky) ke kontrole textu slovník správného jazyka.

Chcete-li nastavit jazyk slovníku pro text v dokumentu aplikace Microsoft Word a poté u něj zkontrolovat pravopis, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text, který chcete zkontrolovat.
 2. Klikněte na Revize > Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.
 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, jestli je s textem spojený správný jazyk. Pokud ne, měli byste správný jazyk vybrat.

Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka, znamená to, že nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, jsou pro daný jazyk nainstalované. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika není, není slovník pro tento jazyk dostupný, takže se v tomto jazyce nedá kontrolovat pravopis a gramatika.

 1. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, která je v jiném jazyce.

V dialogovém okně Jazyk vyberte možnost Automaticky rozpoznávat jazyk, abyste nemuseli označovat jazyk u částí dokumentu v jiném jazyce.


ZobrazitKontrola pravopisu a gramatiky v různých jazycích

Ke kontrole pravopisu každé části textu se použije příslušný určený jazyk slovníku – pokud je dostupný.

 • Klikněte na Revize > Pravopis a gramatika.

 Poznámka    Někdy může jeden dokument obsahovat víc jazyků nebo text v jiném jazyce může být moc krátký, aby byl rozpoznaný jako určitý jazyk. V takovém případě může funkce Automaticky rozpoznávat jazyk způsobit problémy s kontrolou pravopisu. Pokud máte s kontrolou pravopisu nebo gramatiky při použití víc jazyků v jediném dokumentu problémy, můžete zrušit zaškrtnutí tohoto políčka, vybrat text v jiném jazyce a jazyk u této části textu nastavit ručně. Informace o kontrole pravopisu v jiném jazyce najdete v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce. Další informace o jazykových sadách a sadách Language Interface Pack najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?Pokud máte s kontrolou pravopisu nebo gramatiky v jiném jazyce potíže, podívejte se na článek Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce


Začátek stránky Začátek stránky

Překlad textu nebo použití zdrojů informací

Text, který obdržíte nebo který se chystáte odeslat, můžete přeložit pomocí funkce Zdroje informací a Přeložit.

 Poznámka    Funkce Přeložit je dostupná jenom v těchto aplikacích Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word.

ZobrazitPoužití zdrojů informací u textu v dokumentu

 1. Klikněte na Revize > Kontrola pravopisu > Zdroje informací.


 Poznámky 

 • V e-mailové zprávě aplikace Outlook klikněte na kartě Revize na tlačítko Zdroje informací.
 • V aplikaci Publisher klikněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Zdroje informací.
 1. V dolní části podokna Zdroje informací klikněte na položku Možnosti zdrojů informací.
 2. V dialogovém okně Možnosti zdrojů informací klikněte na tlačítko Aktualizovat nebo odebrat.
 3. V dialogovém okně Aktualizovat nebo odebrat služby vyberte kategorii služeb, kterou chcete nainstalovat, například Překlad (nainstalované slovníky), klikněte na tlačítko Aktualizovat, postupujte podle pokynů pro instalaci a klikněte na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK.
 4. Vyberte referenční materiály, které chcete použít, například Tezaurus: Ruština, zadejte slovo, které chcete prozkoumat, do textového pole Hledat Hledat a klikněte na tlačítko Spustit Tlačítko Spustit.

Další informace o nástroji Zdroje informací najdete v článcích Kde jsou možnosti zdrojů informací? a Přeložení textu v jiném jazyce.


ZobrazitPřeklad slova, slovního spojení nebo věty

 1. Vyberte slovo, slovní spojení nebo větu, které chcete přeložit.
 2. Klikněte na Revize > Přeložit > Přeložit vybraný text.

 Poznámka   

 • V Publisheru klikněte na Domů > Přeložit.
 • V e-mailové zprávě v Outlooku klikněte na Zpráva > Přeložit.

 1. V podokně Zdroje informací klikněte v textovém poli Hledat na šipku dolů a vyberte položku Překlad. Textové pole Hledat
 2. V části Překlad vyberte v seznamu Z výchozí jazyk, například němčinu.
 3. V seznamu Do vyberte jazyk, do kterého chcete slovo přeložit, například ruštinu. Textové pole Překlad
 4. Klikněte na tlačítko Spustit Tlačítko Spustit.


ZobrazitPřeklad celého dokumentu

Chcete-li přeložit celý dokument, klikněte na tlačítko Spustit Tlačítko Spustit a potom postupujte podle pokynů.

Textové pole Překlad

Další informace o tom, jak přeložit slovo, slovní spojení nebo celý dokument, najdete v článku Přeložení textu v jiném jazyce.


Začátek stránky Začátek stránky

Další informace

Jazykové sady a sady Language Interface Pack    

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio Professional 2013, Visio 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010