Stránka 21 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Příkaz Příznak pro příjemce v nabídce příkazu Zpracovat, zpráva ve složce Doručená pošta označená příznakem pro zpracování, zpráva s připojeným připomenutím


Příznaky a připomenutí mohou vám a ostatním uživatelům usnadnit zapamatování úkolů, které je třeba provést. Pokud chcete při vytváření zprávy přidat příznak nebo připomenutí (nebo obojí), začněte klepnutím na příkaz Zpracovat ve skupině Možnosti v nové e-mailové zprávě.

Příznak pro vlastní zpracování

Odešlete spolupracovníkovi zprávu s textem „Zpracujeme úkol zítra“. Chcete se ujistit, že na daný úkol nezapomenete, označíte tedy zprávu příznakem sami pro sebe klepnutím na příkaz Zpracovat a potom klepnutím na příkaz Zítra. Zpráva (která je po odeslání přesunuta do složky Odeslaná pošta) je označena příznakem a přidána do seznamu úkolů v seznamu Úkoly. Zobrazí se také jako položka na vašem vlastním panelu úkolů.

Příznak zpracování pro příjemce

Pomocí příkazu Příznak pro příjemce je také možné připojit příznak pro zpracování určený příjemcům. Příkaz, kterým to lze provést, je na obrázku zvýrazněn. Před odesláním zprávy určíte, kdy se má příjemci zobrazit připomenutí týkající se zpracování.

Na obrázku je znázorněno, že přijatá zpráva bude obsahovat příznak a ikonu zvonku (označující, že zpráva zahrnuje připomenutí). Pokud bude zpráva ponechána v poštovní schránce aplikace Outlook příjemce, zobrazí se připomenutí v čase, který jste určili. (Upozorňujeme, že položka NEBUDE přidána na panel úkolů příjemce, protože vytvoření seznamu úkolů je záležitost osobní volby.)

Stránka 21 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ