Použití podmíněného formátování k rychlé analýze dat

Někdy může být těžké dosáhnout toho, aby čísla na listu dávala nějaký smysl. Excel ale poskytuje několik způsobů rychlé analýzy dat pomocí podmíněného formátování. Můžete třeba použít barevnou škálu k odlišení vysokých, středních a nízkých hodnot teploty.

Data s podmíněným formátováním barevné škály

Tady je postup rychlého použití tohoto typu formátování:

  1. Začněte výběrem dat. V pravém dolním rohu výběru se zobrazí tlačítko Rychlá analýza.

Vybraná data s tlačítkem Rychlá analýza

  1. Klikněte na tlačítko Rychlá analýza tlačítko Rychlá analýza nebo stiskněte Ctrl+Q.
  2. Na kartě Formátování přesunujte myš na různé možnosti a zobrazte dynamický náhled dat. Vyberte formátování, které se vám nejvíc líbilo.

Karta Formátování v galerii Rychlá analýza


 Poznámky 

  • Pokud chcete jakékoli podmíněné formátování odebrat, klikněte v galerii Rychlá analýza na Vymazat formátování.
  • Další možnosti a barvy formátování získáte výběrem dat a kliknutím na Domů > Podmíněné formátování.

Další informace o podmíněném formátování

 
 
Platí pro:
Excel 2013