Použití ohraničení na stránce

  1. Vyberte oblast buněk na stránce, ke které chcete přidat ohraničení nebo ze které chcete ohraničení odstranit.
  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitPřidání ohraničení buněk

Jestliže chcete použít poslední vybraný styl ohraničení, klepněte na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Formát na tlačítko Ohraničení vzhled tlačítka.

Chcete-li použít jiný styl ohraničení, klepněte na šipku vedle tlačítka Ohraničení vzhled tlačítka a potom na požadované ohraničení na paletě.

Poznámky

  • Nastavení dalšího ohraničení:     Další styly ohraničení můžete použít klepnutím na příkaz Buňky v nabídce Formát a potom klepnutím na kartu Ohraničení. Klepněte na požadovaný styl čáry a potom klepnutím na příslušné tlačítko určete umístění ohraničení.
  • Styly ohraničení:     Chcete-li změnit styl čáry již existujícího ohraničení, vyberte buňky s tímto ohraničením. V nabídce Formát klepněte na příkaz Buňky a vyberte kartu Ohraničení. Klepněte v seznamu Styl na nový styl a potom ve skupinovém rámečku Ohraničení klepněte v diagramu na ohraničení, které chcete změnit.

ZobrazitOdebrání ohraničení buněk

 
 
Platí pro:
Excel 2003