Stránka 23 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Složka Odeslaná pošta v seznamu Všechny poštovní složky, zpráva ve složce Odeslaná pošta, otevřená zpráva s vybranou položkou Odvolat zprávu v nabídce příkazu Jiné akce


Předpokládejme, že klepnete na tlačítko Odeslat a poté zjistíte, že některá důležitá podrobnost ve zprávě je chybná (nesprávně napsané slovo může například způsobit nedorozumění).

Jestliže pro e-maily používáte server Microsoft Exchange, je možné odeslanou zprávu odvolat. Pokud budete jednat dříve, než si příjemce zprávu přečte, budete moci po odvolání zprávy odeslat dané osobě opravenou verzi a zabránit tak možnému nedorozumění. Postupujte takto:

Popisek 1 Klepnutím na položku Odeslaná pošta v navigačním podokně přepněte do příslušné složky.
Popisek 2 Ve složce Odeslaná pošta poklepáním otevřete zprávu, kterou chcete odvolat.
Popisek 3 V otevřené zprávě klepněte ve skupině Akce na položku Jiné akce a klepněte na položku Odvolat zprávu.

Poznámka:    Pokud není příkaz Odvolat zprávu zobrazen, nepoužíváte pravděpodobně pro e-maily server Microsoft Exchange. Další informace týkající se ověření této skutečnosti uvádíme na kartě Rychlá reference na konci tohoto kurzu.

Stránka 23 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ