Stránka 4 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Karta Pošta, skupina Základní text, seznam Písmo


Vysvětlíme nyní základní uspořádání pásu karet, abyste se snadněji naučili, jak pás karet používat:

Popisek 1 Karty: Pás karet tvoří různé karty. Zobrazena je karta Zpráva. Každá karta souvisí s konkrétními akcemi, které uživatelé v aplikaci Outlook provádějí. Na kartách se nacházejí příkazy a tlačítka, která jste používali dříve.
Popisek 2 Skupiny: Jednotlivé karty obsahují několik skupin, v nichž jsou společně zobrazeny související položky. Základní text je skupina.
Popisek 3 Příkazy: Tlačítko Tučné a seznam Písmo (zobrazující písmo Calibri) jsou příkazy. Příkaz je tlačítko, pole pro zadání informací nebo nabídka. Nejčastěji používané příkazy, například příkaz Vložit, mají největší tlačítka.
Stránka 4 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ