PERMUTATIONA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) PERMUTACE.A v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.

Syntaxe

PERMUTACE.A(počet, permutace)

Syntaxe funkce PERMUTACE.A má následující argumenty:

  • Počet:    Povinný argument. Jedná se o celé číslo, které vyjadřuje celkový počet objektů.
  • Permutace:    Povinný argument. Jedná se o celé číslo, které vyjadřuje počet objektů v každé permutaci.

Funkce PERMUTACE.A používá následující rovnici:

Rovnice funkce PERMUTACE.A

Poznámky:

  • Oba argumenty jsou zkráceny na celá čísla.
  • Pokud jsou číselnými argumenty neplatné hodnoty, například pokud je celkový počet nula (0) a permutace je vyšší než nula (0), funkce PERMUTACE.A vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud argumenty obsahují jiné než číselné datové typy, funkce PERMUTACE.A vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=PERMUTACE.A(3;2) Předpokládejme, že máme ve skupině 3 objekty: [4;5;6]. Když použijeme funkci PERMUTACE.A se 2 ze 3 objektů, existuje 9 způsobů, jakými mohou být čísla uspořádána (s opakováním): 9
4;4
4;5
4;6
5;4
5;5
5;6
6;4
6;5
6;6
=PERMUTACE.A(2;2) Předpokládejme, že máme ve skupině 2 objekty: [3;5]. Když použijeme funkci PERMUTACE.A s oběma objekty, existují 4 způsoby, jakými mohou být čísla uspořádána (s opakováním): 4
3;3
3;5
5;3
5;5

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online