Stránka 5 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Pás karet u poštovní zprávy, události, kontaktu


Jak bylo uvedeno v předchozích částech, pás karet se zobrazí při provádění určitých akcí, například při vytváření zpráv, položek kalendáře nebo kontaktů (uvádíme pouze několik akcí, které lze v aplikaci Outlook provádět).

Pás karet zobrazuje karty a příkazy vhodné pro prováděné akce. Znamená to, že se karty na pásu budou lišit v závislosti na tom, v jaké oblasti aplikace Outlook pracujete. Některé z těchto rozdílů jsou znázorněny na obrázku:

Popisek 1 V nové zprávě jsou zobrazeny karty Zpráva a Možnosti se skupinami a příkazy, které budete používat při psaní a odeslání zprávy.
Popisek 2 V nové události je zobrazena karta Událost se skupinami a příkazy specifickými pro práci s položkami kalendáře.
Popisek 3 V novém kontaktu je zobrazena karta Kontakt se skupinami a příkazy, které usnadňují udržování aktuálních informací o kontaktech.
Stránka 5 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ