Odstranění buněk, řádků nebo sloupců

  1. Vyberte buňky, řádky nebo sloupce, které chcete odstranit.
  2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.
  3. Pokud odstraňujete oblast (Oblast: Dvě nebo více buněk v listu. Buňky v oblasti mohou být sousedící nebo nesousedící.) buněk, klepněte v dialogovém okně Odstranit na přepínač Posunout buňky vlevo, Posunout buňky nahoru, Celý řádek neboCelý sloupec.

 Poznámka   Vzorce jsou aktualizovány úpravou odkazů na posunuté buňky tak, aby odrážely jejich nová umístění. Vzorec, který odkazuje na odstraněnou buňku, však zobrazí chybovou hodnotu #REF!.

 
 
Platí pro:
Excel 2003