Stránka 22 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Příkaz Odpovědět ve skupině Odpovědět u přijaté zprávy


Práce s e-mailem nezahrnuje pouze odeslání – její součástí je také příjem a odpověď. Pokud odpovídáte na otevřenou zprávu, použijete tlačítka ve skupině Odpovědět na kartě Zpráva na pásu karet.

Všimněte si, že se položky na pásu karet v přijaté zprávě liší od položek na pásu karet v nové e-mailové zprávě.

Stránka 22 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ