Stránka 13 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Kalendář v zobrazení Týden


Doufáme, že si při prvním pohledu na novou podobu kalendáře v aplikaci Outlook 2007 okamžitě všimnete, že orientace v něm je snadnější. Pohyb v kalendáři je také snadnější. Uvedeme několik příkladů:

Popisek 1 Větší tlačítka usnadňují rychlé přepínání mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením kalendáře.
Popisek 2 Tlačítka Zpět a Vpřed umožňují rychlý přechod k dalšímu dnu, týdnu nebo měsíci v kalendáři.
Popisek 3 Nová je také oblast Úkoly. Můžete ji použít ke sledování svých úspěchů. Dokončené položky jsou v tomto seznamu škrtnuty a spojeny s příslušným dnem, úkoly neoznačené jako dokončené budou automaticky přesunuty na další den, dokud je nedokončíte.

Další informace o kalendáři aplikace Outlook najdete na kartě Rychlá reference na konci tohoto kurzu.

Stránka 13 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ