Kopírování modulu maker do jiného sešitu

Jestliže sešit obsahuje makro jazyka VBA (Visual Basic for Applications), které chcete použít jinde, můžete modul obsahující toto makro zkopírovat do jiného otevřeného sešitu pomocí editoru jazyka Microsoft Visual Basic.

V tomto článku


Přehled maker a jazyka VBA

Pokud nejste všeobecně seznámeni s makry a jazykem VBA, mohou vám přijít vhod následující informace.

 • Makro je akce nebo sada akcí, které lze použít k automatizaci úloh.
 • Makra se zaznamenávají pomocí příkazu Záznam makra (karta Vývojář, skupina Kód).
 • Makra jsou zaznamenána v programovacím jazyku VBA.
 • Makra můžete prozkoumat a upravit v editoru jazyka Visual Basic, což je okno, které otevře aplikace Excel.

  Modul obsahující dvě makra uložená v modulu 1 sešitu 1

Makra s názvy NastavitZelenéPozadíBuňky a NastavitVýškuŘádku jsou uložena v modulu Module1, který je uložen v sešitu Sešit1.

Kopírování modulu z jednoho sešitu do jiného

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Možnosti a potom na kategorii Přizpůsobit pás karet.
 2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.
 1. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:
 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.
 2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a poté klikněte na tlačítko OK.

Obrázek pásu karet aplikace Excel

Poznámka:    Chcete-li zabránit spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

 1. Otevřete sešit obsahující modul (Modul: Kolekce deklarací, příkazů a procedur uložená společně jako jedna pojmenovaná jednotka. Existují dva typy modulů: standardní moduly a moduly tříd.), který chcete zkopírovat, a sešit, do kterého jej chcete zkopírovat.
 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Visual Basic.

  Tím se spustí editor jazyka Visual Basic.
 3. V editoru jazyka Visual Basic klikněte v nabídce View (Zobrazení) na příkaz Project Explorer Obrázek tlačítka (Průzkumník projektu).
  Klávesová zkratka:    Průzkumník projektu můžete zobrazit stisknutím kombinace kláves CTRL+R.
 1. Modul, který chcete zkopírovat, přetáhněte v Průzkumníku projektu do cílového sešitu (zpravidla má název VBAProject (<název sešitu>).
  Pokud například zkopírujete modul Module1 z projektu VBAProject (Sešit2.xlsm) do projektu VBAProject (Sešit1.xlsm), bude tento modul zkopírován jako Module1 do uzlu Modules (Moduly) v projektu VBAProject (Sešit1.xlsm).

  Průzkumník projektu jazyka VBA

Popisek 1 Modul maker Module1 – zkopírováno ze sešitu Sešit.xlsm do Sešit1.xlsm
Popisek 2 Kopie modulu maker Module1

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2010, Excel 2007