IMSINH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) IMSINH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla v textovém formátu x + yi nebo x + yj.

Syntaxe

IMSINH(ičíslo)

Syntaxe funkce IMSINH má následující argumenty:

  • Ičíslo:    Povinný argument. Jedná se o komplexní číslo, jehož hyperbolický sinus chcete vypočítat.

Poznámky:

  • K převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo použijte funkci COMPLEX.
  • Pokud je argument ičíslo hodnota, která není v textovém formátu x+yi nebo x+yj, vrátí funkce IMSINH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Jestliže je argument ičíslo logická hodnota, vrátí funkce IMSINH chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=IMSINH("4+3i") Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla 4+3i. -7,61923172032141-6,548120040911i

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online