IFNA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) IFNA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí zadanou hodnotu, pokud vzorec vrátí chybovou hodnotu #N/A; v opačném případě vrátí výsledek vzorce.

Syntaxe

IFNA(hodnota, hodnota_pokud_neni_k_dispozici)

Syntaxe funkce IFNA má následující argumenty:

  • Hodnota:    Povinný argument. Argument, ve kterém se testuje výskyt chybové hodnoty#N/A.
  • Hodnota_pokud_neni_k_dispozici:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu vrácenou v případě, že je výsledkem vyhodnocení vzorce chybová hodnota #N/A.

Poznámky:

  • Je-li v argumentu hodnota nebo hodnota_pokud_neni_k_dispozici prázdná buňka, funkce IFNA ji pokládá za prázdnou hodnotu řetězce ("").
  • Je li argumentem hodnota maticový vzorec, vrátí funkce IFNA pro každou buňku v oblasti určené v argumentu hodnota matici výsledků.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=IFNA(SVYHLEDAT("Praha";$A$5:$B$10;0);"Nenalezeno") Funkce IFNA otestuje výsledek funkce SVYHLEDAT. Vzhledem k tomu, že v prohledávané oblasti není slovo Praha, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI. Funkce IFNA do buňky místo standardní chybové hodnoty #NENÍ_K_DISPOZICI vrátí řetězec Nenalezeno. Nenalezeno
ID oblasti Město
Plzeň 105
Brno 142
Ostrava 175
Olomouc 251
Liberec 266
Pardubice 275

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online