Stránka 1 z 11PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Grafy I: Vytvoření grafu

Grafy zobrazují údaje, které se skrývají za daty
Grafy převádí data na obrázky. V tomto kurzu se naučíte, jak vytvořit grafy v aplikaci Microsoft Excel.

O tomto kurzu

Součástí tohoto kurzu jsou:

  • Dvě výukové lekce a dvě praktické části.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • vytvořit graf pomocí Průvodce grafem,
  • vybírat možnosti v Průvodci grafem,
  • vysvětlit základní pojmy související s grafy.

Pokud již umíte vytvořit graf, přejděte k části: Grafy II: Výběr vhodného typu grafu.

Jestliže chcete vědět, jak přizpůsobit a zdokonalit grafy, přejděte k části: Grafy III: Vytvoření profesionálního grafu


Graf slouží k rychlému zobrazení požadovaných informací. Pomocí grafu můžete data tabulky zobrazit ve formě obrázku, který umožní na ihned provést vizuální porovnání a odhad trendů. Tento kurz vás provede základy vytváření grafů v aplikaci Excel.

Další informace o tomto kurzu naleznete v přehledu uprostřed této stránky a v obsahu v levém sloupci.Po přečtení této stránky můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekcí.

Stránka 1 z 11PŘEDCHOZÍDALŠÍ