Stránka 1 z 14PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Grafy I: Jak vytvořit graf v aplikaci Excel 2007

Graf aplikace Excel
Grafy převádějí data do vizuální podoby. Místo nutnosti analyzovat sloupce čísel v listu můžete na první pohled vidět, jaký mají data význam.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Dvě lekce určené pro práci vlastním tempem a dvě praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Excel 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Vytvoříte graf pomocí nových příkazů aplikace Excel 2007.
  • Po vytvoření grafu změníte data.
  • Pochopíte základní termíny týkající se grafů.

Pomocí grafu vyjádříte své myšlenky – a to velmi rychle. Graf umožňuje převést data listu, a zobrazit tak porovnání, vzorce a trendy.

Můžete například názorně ukázat, zda v tomto čtvrtletí prodej roste či klesá.

Absolvováním tohoto kurzu se naučíte základní postupy vytváření grafů v aplikaci Excel 2007.

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.

Stránka 1 z 14PŘEDCHOZÍDALŠÍ