GAMMA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) GAMMA v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu funkce gamma.

Syntaxe

GAMMA(číslo)

Syntaxe funkce GAMA má následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Vrátí číslo.

Poznámky

  • Funkce GAMMA používá následující rovnici:
    Rovnice funkce GAMMA
  • Г(N+1) = N * Г(N)
  • Pokud je argument Číslo záporné číslo, vrátí funkce GAMMA chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud argument Číslo obsahuje neplatné znaky, vrátí funkce GAMMA chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data z následující tabulky a vložte je do buňky A1 v novém listu Excelu. Aby se zobrazily výsledky vzorců, musíte je vybrat a stisknout F2 a potom ENTER. Pokud je to třeba, můžete si přizpůsobit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=GAMA(2,5) Vrátí hodnotu funkce gama pro číslo 2,5 (1,329). 1,329
=GAMA(-3,75) Vrátí hodnotu funkce gama pro číslo -3,75 (0,268). 0,268
=GAMA(0) Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!, protože 0 není platný argument. #ČÍSLO!
=GAMA(-2) Vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!, protože záporné celé číslo není platný argument. #ČÍSLO!

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online